RIONED bekroont ideeën over het riool van de toekomst

Aanleiding voor de prijsvraag is de visie die Stichting RIONED wil opstellen over de het waterbeheer in de stad op de lange termijn. Veel maatregelen die nu worden genomen, zijn bedoeld om 50 tot 100 jaar mee te gaan. Wat kun je nu zeggen over deze tijdstermijn en wat zijn verantwoorde investeringen? Welke ontwikkelingen zijn er in het stedelijk waterbeheer? Wat wil de samenleving en wat wordt technisch mogelijk? De prijsvraag en de conferentie zijn de eerste stappen naar een visiedocument die onder meer besproken zal worden op de RIONED-dag op donderdag 4 februari 2016.
Uit de negentien inzendingen voor de ideeënprijsvraag had de jury acht nominaties geselecteerd die hun verwachtingen presenteerden op de jaarlijkse strategiebijeenkomst van Stichting RIONED. De jury constateerde dat de inzendingen zich concentreren rond drie thema’s: wat wordt ingezameld en welke stoffen worden daaruit gehaald?; wie doet wat?, met in het bijzonder aandacht voor de rol van de particulier, en de ontwikkeling van techniek en automatisering.

Namens de jury prees Rob van der Velde (Watermaat) de prijswinnaars en de overige inzenders: “Vanuit verschillende invalshoeken hebben zowel professionals uit het vakgebied als buitenstaanders boeiende en prikkelende inzendingen gedaan. In de toekomst kijken is lastig, maar nodig om het vakgebied en het werk van Stichting RIONED te richten op de wezenlijke zaken.”
Op de website van Stichting RIONED zijn alle prijswinnaars en genomineerden te bekijken.RIONED voorzitter Hans Gaillard reikt de prijs uit aan leerlingen van De Gondelier   >foto @RIONED

Een van de winnende inzendingen: Het Rotterdamse Waterblog, 7 juli 2050