Rijnland zet slib-op-drager systeem van Jaeger in om strengere stikstofeisen te halen

De Biocurlz bij de zuivering van Rijnland in Velsen (foto: Rijnland).

Het Hoogheemraadschap van Rijnland plaatste begin juli 15 BioCurlz modules van de Duitse leverancier Jaeger in de zuivering van Velsen. De kunststof draden hebben een hoge oppervlakteruwheid. Daarom zijn ze ideaal voor het afzetten van biomassa. Dit moet gaan bijdragen aan het realiseren van de strengere stikstofeisen. De vijftien geplaatste modules staan in één straat. Op basis van de resultaten besluit het Hoogheemraadschap op korte termijn om de tweede straat ook met BioCurlz uit te rusten.

De slib-op-drager BioCurlz in Velsen zijn volgens het Hoogheemraadschap een primeur voor Nederland. Bij een slib-op-drager zit het actieve slib aangehecht op een vaste drager. Het systeem van de Duitse leverancier Jaeger is volgens Rijnland wereldwijd al op meer dan 70 afvalwaterzuiveringen toegepast, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland. Het systeem wordt vooral toegepast om de capaciteit van bestaande zuiveringen te vergroten zonder dat daarvoor extra beluchtingstanks voor gebouwd moeten worden.

Biomassa

Na een periode van enkele weken zou de totale hoeveelheid biomassa in het systeem moeten toenemen. Momenteel bevindt het Hoogheemraadschap zich in de opstartfase. “Hiervoor verlagen we tijdelijk de biomassaconcentratie”, licht de communicatieadviseur van Rijnland toe. Dit is belangrijk voor het aangroeien van goede biomassa. Rijnland laat zich adviseren door leverancier Jaeger.
Rijnland verhoogt de biomassaconcentratie over één à twee maanden. Het Hoogheemraadschap verwacht dat de stikstofverwijdering vervolgens aanzienlijk verbetert. Naar verwachting hecht 30 tot 40 procent van de biomassa op de kunststof draden in de modules. De kunststofdraden zijn twee mm breed. In totaal is er 75 km draad gespannen in de modules. Deze gehechte biomassa leidt echter niet tot een verhoging van de belasting van de nabezinktanks.

Aangescherpte eisen

De zuivering in Velsen is een A/B proces. In dit proces wordt in de eerste hoog belaste biologische trap veel biomassa gevormd. Vervolgens wordt dit vergist tot biogas. In de tweede biologische trap moet het afvalwater verder worden gezuiverd om te voldoen aan de lozingseisen. Op de zuivering in Velsen is enkele jaren geleden een Demon reactor gerealiseerd om de stikstof te verwijderen. Stikstof komt dan uit het slibwater dat vrijkomt bij de slibontwatering. Deze deelstroombehandeling zorgt voor 85 tot 90 procent verwijdering van stikstof uit het slibwater. Door aangescherpte effluenteisen is de totale stikstofverwijdering nog onvoldoende. De jaargemiddelde TN-concentratie in het effluent moet op jaarbasis lager zijn dan 10 mg/l.