De AWZI in Leiden-Noord waar Rijnland medicijnresten uit het afvalwater gaat verwijderen (foto: Rijnland).

Hoogheemraadschap Rijnland gaat vanaf eind 2020 op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Leiden-Noord medicijnresten uit het afvalwater verwijderen. Dat gebeurt door poedervormig actief kool aan het afvalwater toe te voegen. “We verwachten straks zeker zeventig procent van alle medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het water te verwijderen. Een enorme sprong vooruit”, zegt Bas van Ooijen, resultaatmanager bij Rijnland.

Rijnland is hiermee naar eigen zeggen het eerste Nederlandse waterschap dat al het afvalwater van een complete waterzuivering behandelt met het oog op microverontreinigingen. De bouw start naar verwachting volgend jaar zomer zodat in het laatste kwartaal van 2020 de eerste onderzoeken kunnen starten. Op het terrein van deze zuivering komt een silo die halverwege het zuiveringsproces poedervormig actief kool toevoegt aan het afvalwater.

De poederkooldeeltjes hebben een groot oppervlak, zodat ze zoveel mogelijk moleculen van medicijnresten, pesticiden en andere microverontreinigingen aan zich binden. De zuivering in Leiden-Noord is vanwege het achterliggende gebied en de grootte van de zuivering volgens Rijnland een geschikte locatie om te beginnen met het verwijderen van medicijnresten. Bovendien zijn er ook ziekenhuizen aangesloten op deze zuivering.

Geen nieuwe technologie
De gebruikte technologie is niet helemaal nieuw. Zo wordt poeder actief kool bijvoorbeeld al toegepast in de drinkwaterproductie en de industriewatersector. In Duitsland en Zwitserland gebruiken ze ook al een paar jaar poederkool in het afvalwaterproces. In Nederland gebeurde dit volgens Rijnland nog niet Bovendien stellen Rijnland en Witteveen+Bos dat ze de technologie niet klakkeloos hebben gekopieerd. De technologie die de betrokken partijen straks gebruiken op AWZI Leiden Noord is compacter dan de Duitse versie, omdat ze hem integreren in de bestaande zuivering.

Extra zuiveringsstap
De extra zuiveringsstap kan niet zomaar worden toegevoegd. Witteveen+Bos helpt Rijnland met technische kennis om de eisen en de randvoorwaarden voor het systeem vast te leggen. Daarna begint de zoektocht naar geschikte bouwpartners. Het advies- en ingenieursbureau begeleidt Rijnland bij het hele proces: van voorontwerp tot definitief ontwerp en van realisatie tot oplevering. Hiervoor heeft Witteveen+Bos extra praktijkervaring opgehaald bij Dunea en zijn medewerkers in Zwitserland op een zuivering gaan kijken.

Ervaringen opdoen
Het project is een proef, maar het doel is wel om de installatie blijvend in het proces te integreren. AWZI Leiden Noord is één van de vijf zuiveringen die Rijnland als ‘hotspot’ binnen haar gebied heeft aangewezen. Het gaat dus om een AWZI die een relatief hoge concentratie medicijnresten loost en relatief veel impact heeft op de benedenstroomse waterkwaliteit of die de drinkwaterwinning beïnvloedt. Dat bleek uit de landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen die 15 december 2017 door Stowa is gepubliceerd.

Tweede proef
Na de realisatie van dit project start Rijnland op een andere ‘hotspot’ met een tweede proef. Daarbij kiest het Hoogheemraadschap dan voor een andere technologie, om zo uiteindelijk het meeste te leren. De locatie is nog niet bekend. Rijnland deelt kennis en ervaring ook met andere waterschappen, bijvoorbeeld binnen de Community of Practice Medicijnresten (CoP).

Lees hier het originele bericht