Rijnland draagt Rogier van der Sande voor als dijkgraaf

Van der Sande is sinds 2011 gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Eerder was hij zes jaar lang wethouder van de gemeente Leiden. De verenigde vergadering ziet in Van der Sande een waardige opvolger van Gerard Doornbos. Hij is de juiste persoon om de belangen van Rijnland te behartigen en samen te werken met andere partijen, onder meer om een antwoord te vinden op de effecten van klimaatverandering op het waterbeheer.

Als de voordracht wordt overgenomen, wordt Van der Sande op 30 augustus beëdigd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Van der Sande treedt met ingang van 1 september in functie om de taken over te nemen van Gerard Doornbos, die in 2005 werd benoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland.