Rijn en IJssel verhoogt peil komende winter om water in Achterhoek langer vast te houden

De Achterhoek wordt steeds droger. Het waterschap ontwierp in de winter van 2019 een regelbaar schot om water vast te houden in sloten. Het schot op de foto is onderdeel van 35 afsluitbare schotten in Eibergen, op verzoek van de agrariërs geplaatst in sloten van de agrariërs zelf en van het waterschap. (Foto: Waterschap Rijn en IJssel

Een samenwerkingsverband tussen de provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en andere partijen publiceerde in november een plan om de droogte in de Achterhoek aan te pakken. Een concrete maatregel is om in de aankomende winter het peil in de door het waterschap beheerde watergangen op grote schaal op te zetten om water maximaal vast te houden. De langetermijnvisie wordt volgend jaar concreet.

Doel van het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ is om de droogte in de Achterhoek aan te pakken. Dat moet gebeuren door een samenwerkingsverband van de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, tien gemeenten, Vitens, diverse natuurorganisaties, LTO (land- en tuinbouworganisatie) Noord en 8RHK ambassadeurs.

In het plan staat onder meer dat het waterschap ‘de boer opgaat’ om agrariërs en natuurorganisaties te helpen om meer water op eigen terrein vast te houden met o.m. duikerafsluiters en stuwtjes.

Daarnaast maken provincie, waterschap, gemeenten en het Rijk de komende jaren vele tientallen miljoenen vrij. Dat willen ze investeren in maatregelen om water vast te houden en te infiltreren. Dat gebeurt onder meer in Winterswijk, waterwingebied ‘t Klooster en de Baakse Beek landgoederenzone.

Overzicht lopende initiatieven

Ook komt er een ‘digitale etalage’. Doel hiervan is om te zien en te weten welke initiatieven er al lopen en welke projecten nu plaatsvinden. Denk aan een mix van papieren documenten, een krant of bulletin, een website, gebruik van social media, een roadshow, manifestaties etc. Hoe deze etalages precies vorm gaan krijgen is nu nog niet bekend.

Een langetemijnvisie om de droogte daadwerkelijk aan te pakken, laat nog even op zich wachten. Daar beginnen de partijen volgens het rapport in 2021 aan. De woordvoerder van gedeputeerde Peter van t Hoog van de provincie Gelderland – met het onderwerp water in zijn portefeuille – laat weten dat alle opties voor een goede droogteaanpak worden overwogen. Het is nog onduidelijk welke rol vergunde onttrekkingen gaan spelen.

Verdampt

Volgens de woordvoerder is in ieder geval duidelijk dat 90% van de beschikbare regen in het gebied nu verdampt door hitte tijdens het voorjaar en in de zomer en dat het vraagstuk dus niet zomaar is opgelost. ‘Elke sector moet hierin zijn of haar aandeel leveren. In de toekomst zal precies duidelijk worden welke aanvullende stappen de provincie moet zetten.”