Foto: de koninginnensluis in Nieuwegein (RWS)

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van de 130 jaar oude Koninginnensluis in het Merwedekanaal bij Nieuwegein. Na de renovatie moet de ruim 130 jaar oude sluis weer voldoen aan de eisen ten aanzien van levensduur, constructie, veiligheid en beschikbaarheid, met respect voor de historische waarde. Verder is bij de werkzaamheden op de Afsluitdijk een stalen roldeur van 1 miljoen kilogram geplaatst met een indrukwekkende hijsoperatie.

De Koninginnensluis heeft twee hoofdfuncties: het keren van hoogwater en het schutten van scheepvaart tussen het Merwedekanaal en de Lek. Door de aanleg van het Lekkanaal en de Beatrixsluizen in 1938 is het Merwedekanaal vooral in gebruik als vaarroute voor de recreatievaart. Door aanwezige bedrijven in Nieuwegein en schippersfamilies (met name in Vreeswijk) maakt ook beroepsvaart nog altijd gebruik van de sluis.

Twee-fasen aanpak

De Europese aanbesteding van de Koninginnensluis wordt aangepakt volgens de twee-fasen aanpak. Dit houdt in dat in een eerste fase de risico’s van de renovatie door Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer gezamenlijk in kaart worden gebracht, voordat de definitieve prijs wordt bepaald en de tweede fase, de uitvoering, start.
Het project Koninginnensluis kent verschillende onzekerheden op meerdere technische vlakken. Daarnaast is de beschikbaarheid en kwaliteit van areaalgegevens nog onzeker. Door de twee-fasen aanpak te hanteren, kunnen deze risico’s beheerst worden opgepakt.

Samenwerkingsplan

Voor een goede samenwerking tussen RWS en de opdrachtgever, vraagt RWS om een samenwerkingsplan en het hanteren van 6 leidende principes van samenwerking. Deze principes geven inzicht in de wijze waarop Rijkswaterstaat na gunning de samenwerking wil vormgeven met de opdrachtnemer. Gegadigden kunnen hier in het samenwerkingsplan gericht op inspelen.

Portfolioaanpak: herhalingsopdracht Houtribsluis bij Lelystad

RWS hanteert een portfolioaanpak bij de aanbesteding, om bouwbedrijven in staat te stellen over meerdere projecten heen risico’s te reduceren en innovatie te verhogen. Ook helpt de portfolioaanpak om de capaciteit in de markt langlopend te continueren en efficiënter in te zetten. Voor deze aanbesteding is de Koninginnensluis de basisopdracht en geldt de Houtribsluis bij Lelystad als herhalingsopdracht. Bij beide projecten gaat het om renovatie van een sluiscomplex met beweegbare bruggen, met een multidisciplinaire problematiek.

Keersluis Kornwederzand voorzien van stalen roldeur

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis) plaatste bij de keersluis Kornwederzand op de afsluitdijk een stalen roldeur op 8 maart. De stalen roldeur van 1 miljoen kilogram, met een breedte van 58 meter en een hoogte van 14 meter, is inmiddels succesvol op de railbaan geplaatst. De indrukwekkende inhijsoperatie met de Matador 3, van het aanhaken van de drijvende kraan aan de roldeur totdat de deur daadwerkelijk op de juiste plek is gepositioneerd, duurde zo’n 4 uur.
De komende maanden monteert het bouwconsortium de roldeur af. Ook vervangen ze de tijdelijke lieren, die nu nodig waren om de deur in haar kast te trekken, door definitieve lieren. Na een uitgebreide testperiode kunnen we naar verwachting de keersluis Kornwerderzand begin 2024 gebruiken. De keersluis in Den oever werd eind 2022 al opgeleverd.

Bekijk de timelapse video van het inhijsen van de stalen roldeur.