Rijkswaterstaat plaatst ijsbokken op nieuwe langsdammen in de Waal

IJsvorming op de rivieren komt in Nederland weinig voor. Het optreden van ijsvorming is de laatste decennia afgenomen doordat de rivier recht getrokken is, het gevolg van warmtelozingen vanuit elektriciteitscentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties en doordat veel begroeiing in de uiterwaarden en op de kribben staat. Ophopingen van ijsschotsen kunnen als gevolg van wind en stroming echter schade toebrengen aan bruggen, sluizen en waterkeringen. Gedurende strenge winterperioden komt dit voor op locaties zoals het IJsselmeer. En, áls de ophoping van ijsschotsen optreedt, kan het aanzienlijke schade toebrengen aan bouwwerken en/of waterkeringen. Om dit te voorkomen laat Rijkswaterstaat ijsblokken plaatsen op de langsdammen.Op andere plekken, zoals bij brugpijlers en sluizen, neemt RWS ijsbokken in het ontwerp op om eventuele ijsschotsen te breken. 

Alternatief kribben
De aangelegde langsdammen zijn onderdeel van het project Kribverlaging Waal fase3 en langsdammen Wamel-Ophemert, één van de projecten van het programma Ruimte voor de Rivier. De langsdammen zijn als alternatief voor kribben aangelegd. Doel van de langsdam is om in één keer de hoogwaterveiligheid en de omstandigheden voor de scheepvaart en de natuur langs dit traject van de rivier te verbeteren. Op het traject tussen Wamel en Ophemert, waar de langsdammen worden aangelegd, zijn de kribben in de binnenbochten verwijderd. In de buitenbocht hoeven dan geen kribben te worden verlaagd.