Rijkswaterstaat pakt roest Oosterscheldekering aan

Door omstandigheden van zout water, wind en zon ontstaat er snel roest aan de stalen constructie. Daarom moeten de schuiven en cilinders regelmatig een nieuwe, beschermende verflaag krijgen. De komende zes jaar wordt een groot deel van de schuiven een voor een ingepakt en opnieuw geverfd. Ook worden de pijlers, leuningen en peilmeetstations geconserveerd en bijgewerkt.

Voordat het conserveren kan starten moeten alle stalen onderdelen schoongespoten worden. Om te voorkomen dat er afvalstoffen in het oppervlaktewater terecht komen, is er een hulpconstructie gebouwd die de schadelijke stoffen opvangt.

2020
Per schuif is dertien weken nodig,in het stormseizoen (tussen 1 oktober en 31 maart) mag niet gewerkt worden aan een primaire waterkering. Rijkswaterstaat trekt dan ook tot 2022 voor dit onderhoud uit.
Eerder al zijn de afdichtingen aan de boven- en onderkant van de hydraulische cilinders die lekkage van olie voorkomen, vervangen. Ook werd vorig jaar de 700.0000 liter olie in de cilinders voor het eerst sinds de ingebruikname vervangen.

Erosie
In 2014 was er veel ophef over het onderhoud aan de Oosterscheldekering. Rijkswaterschat kwam zelf met het rapport Beheer onderhoud Oosterscheldekering. Oud-ingenieurs van Rijkswaterstaat trokken aan de bel over de alarmerende staat van het onderhoud en dreigende schade door erosie. Ook kwam naar buiten dat het kennisniveau van Rijkswaterstaat op het gebied van de waterkeringen een kritische ondergrens heeft bereikt. 

Concreet waren er zorgen over de ontgrondingskuilen die  600 meter van de dam aan de binnenzijde zijn ontstaan. Deze zijn vijftig meter diep en honderd meter breed en bevinden zich buiten de zogenoemde bodembescherming van de kering, dat wil zeggen buiten de zone van zeshonderd meter waar de bodem rondom de kering is beslagen met matten, blokken en stortsteen. Deze kuilen, die zich vormen als gevolg van stromingen op zee, worden jaarlijks worden volgestort volgens het reguliere onderhoud. De erosie treedt sneller op dan gedacht. Een gevaar voor de waterveiligheid ontstaat niet, verzekerde Minister Schultz de Tweede Kamer destijds. Zij kondigde evengoed een aanscherping van het beheer van de Oosterschelde aan. Dit betrof met name het sneller en vaker bestorten van de ontgrondingskuilen.


                                                                                               > foto Rijkswaterstaat