Rijkswaterstaat organiseert workshops waterbodemimmissietoets

Sinds 2011 is het Handboek Immissietoets van kracht voor zowel het Rijk als de waterschappen. Het Handboek bevat een paragraaf over de waterbodemimmissietoets die gaat over potentiële lozingen vanuit de waterbodem die als gevolg van een vergunningplichtige ingreep in contact komt met het oppervlaktewater.

De waterbodemimmissietoets start met het toetsen aan twee criteria: 1) heeft de waterbodem na ingreep een kwaliteit welke gemiddeld boven de interventiewaarde is? 2) Is de waterbodemkwaliteit na ingreep slechter dan voorheen?
Voor de gevallen waarin beide vragen met ‘ja’ worden beantwoord, heeft Rijkswaterstaat een tool ontwikkeld. Deze tool bestaat uit een Excel-applicatie en een Handreiking. De tool is geschikt voor zowel de rijkswateren als de regionale wateren.
Projectplan
De uitkomst van de waterbodemimmissietoets wordt opgenomen in een projectplan dan wel watervergunning en zal door bevoegd gezag beoordeeld dienen te worden. In november 2014 zal Rijkswaterstaat de waterbodemimmissietoets presenteren door het geven van voorlichtingsworkshops. De voorlichtingsworkshops zijn bedoeld voor Rijkswaterstaat, Waterschappen, Ingenieursdiensten en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De voorlichtingsworkshops nemen een half dagdeel in beslag en zijn kosteloos. Belangstellenden kunnen kiezen uit 4 november (ochtend / middag), 6 november (ochtend), 13 november (ochtend).
 
Voor meer informatie en aanmelding: www.helpdeskwater.nl/waterbodemimmissietoets