Het expertisecentrum aanbesteden geeft veel punten voor partnerships. (foto: Pixabay).

Rijkswaterstaat staat op de derde plaats in de ranglijst van publieke organisaties die innovatie stimuleren. Deze lijst is opgesteld door het expertisecentrum aanbesteden PIANOo. Als het gaat om de inzet innovatievriendelijke inkoopinstrumenten bij ICT-aanbestedingen scoort RWS zelfs een tweede plek. De eerste plaats op de lijst is voor de gemeente Rijswijk en de Gasunie is nummer 2.

Net als in 2019 onderzocht PIANOo in 2020 welke publieke organisaties instrumenten hebben gebruikt die het inkopen van innovaties gemakkelijker maken. Daatbij gaat het om het inzetten van instrumenten zoals een marktconsultatie, prijsvraag of innovatiepartnerschap. Rijkswaterstaat steeg in 2020 van de zevende plaats naar de derde plaats. In het verleden was er veel kritiek vanuit de markt op het weinig flexibele aanbestedingsbeleid van overheden en waterschappen.

Innovatievriendelijk

PIANOo onderzocht aanbestedingen die afgelopen jaar werden gepubliceerd op TenderNed. Gebruikte een organisatie een ‘innovatievriendelijk’ inkoopinstrument, dan kreeg ze daar punten voor. Omdat niet elk instrument volgens PIANOo even krachtig is, worden verschillende waarden gebruikt.  Zo scoort een innovatiepartnerschap beter dan een prijsvraag en wordt een marktconsultatie ook minder hoog gewaardeerd.

ICT

PIANOo stelde ook een top 20 samen van organisaties die innovatievriendelijke inkoopinstrumenten gebruiken voor ICT. Hier scoorde Rijkswaterstaat een tweede plaats. Het expertisecentrum tekent aan dat de rankings niet alles zeggen over hoe innovatiegericht organisaties zijn, maar wel over de toepassing van innovatievriendelijke inkoopinstrumenten. De achterliggende factoren en afwegingen van organisaties wil PIANOo nog verder verkennen.