Rijkswaterstaat gunt stroomlijnen van uiterwaarden aan Arcadis, BTL en Courant

Om de doorstroming in de uiterwaarden te verbeteren voert Rijkswaterstaat samen met terreineigenaren en -beheerders allerlei maatregelen uit in het kader van programma Stroomlijn. Zo worden bomen en struiken uit de stroombaan verwijderd en in dichtbegroeide rietlanden verdwijnen de wilgen. In totaal gaat het om 1200 kilometer aan uiterwaarden. Een kwart van de uiterwaarden is al aangepakt. In drie verschillende contracten is het aan BTL, Arcadis en Courant de opdracht om 600 kilometer uiterwaard te stroomlijnen. Waar BTL de vegetatie bij de Nederrijn en Lek verwijdert, verzorgt Arcadis dit bij de Onbedijkte Maas van Susteren tot Mook en Courant bij de IJssel. De opdrachtnemers zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de maatregelen.

Kennis uit de markt
Voor deze drie contracten heeft Rijkswaterstaat de markt vroegtijdig benaderd, dit gebeurde namelijk tijdens de planfase. ‘Zo halen we de beste kennis uit de markt’, aldus Joke Cuperus, vanuit Rijkswaterstaat eindverantwoordelijk voor Ruimte voor de Rivier en programma Stroomlijn. De gunning is gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het werk is verdeeld over de resterende drie deelgebieden. Per deelgebied scoorden alle partijen het beste op de kwaliteit van het plan van aanpak, benadering van de omgeving, planning en duurzaam beheer.
Hoger waterpeil
Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden pakt Rijkswaterstaat daarom waar nodig deze begroeiing aan. Hierbij houdt de organisatie zo veel mogelijk rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Ook snoeit en maait RWS niet tijdens het broedseizoen.