Rijkswaterstaat geeft Boskalis officieel opdracht voor versterken Houtribdijk

De Houtribdijk is een primaire waterkering tussen Enkhuizen en Lelystad, die tegelijkertijd fungeert als een belangrijke auto- en fietsverbinding tussen beide steden. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen en moet daarom over een lengte van ongeveer 25 kilometer worden versterkt. Deze dijkversterking maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In 2020 moet de versterking gereed zijn.

Hard en zacht
Bij de versterking tussen Lelystad en Trintelhaven passen de partijen een ‘harde’ versterking toe van steen en gietasfalt. Het deel tussen Trintelhaven en Noord-Holland krijgt versterking in de vorm van zeer geleidelijk aflopende zandoevers van tientallen meters breed. Het zand vangt de golven op en voorkomt zo dat het water schade toebrengt aan de dijk. Dit is nog niet eerder op deze schaal toegepast in een groot binnenwater. Arcadis is door de combinatie betrokken bij het ontwerp van zowel de harde als de zachte versterking van de Houtribdijk.

90 Miljoen euro
Met het Design & Construct-contract is een aanneemsom van 90 miljoen euro gemoeid. De directies van Boskalis en Van Oord zijn uiteraard blij met het resultaat van de gunningsprocedure. Hendrik Postma (directeur Boskalis Nederland) en Ronald Schinagl (directeur Van Oord Nederland): “We konden aantonen dat we beschikken over de juiste ervaring en slagkracht om de Houtribdijk tijdig en goed te verstevigen, met oog voor de belangen van de omgeving tijdens de uitvoering.”

Natuur toevoegen
Directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers: “Met dit project zorgen we op een bijzondere manier voor een veiliger achterland. De zanderige versterking is even veilig als een traditionele versterking, maar we voegen ook mogelijkheden voor natuur toe.” Bij Trintelhaven ontwikkelt Rijkswaterstaat zogenoemde luwtegebieden, bestaande uit kleine zandplaten en ondiep water. Hiermee wordt aangesloten op de aanleg van de Marker Wadden, even verderop, die een impuls geven aan de waterkwaliteit van het Markermeer.

David van Raalten, directeur Delta Development bij Arcadis, vindt dit project een mooi voorbeeld van innovatieve ontwikkeling op het gebied van waterveiligheid: “Ik ben er trots op dat we kunnen meewerken aan dit belangrijke project. Met de aanpak van de Houtribdijk passen we een unieke methode toe.”