Rijkswaterstaat gaat kribben en oevers verlagen in Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat gaat 38 kribben en vijf oevers verlagen in het Pannerdensch Kanaal. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ging onlangs akkoord met een plan op hoofdlijnen. Door de verlaging daalt bij hoogwater de waterstand op de Bovenrijn straks met 5 cm. Het rivierengebied wordt zo veiliger, stelt Rijkswaterstaat.

De 38 kribben die worden aangepakt liggen ten zuiden van de tunnel van de Betuwelijn tot aan de Pannerdensche Kop op beide oevers. In de nieuwe situatie zijn deze kribben 0,5 tot 1,5 m lager. Op een aantal plekken verlaagt Rijkswaterstaat ook de oevers, zoals bij het project Programma Stroomlijn.

Cruciaal punt
Technisch gezien is het Pannerdensch Kanaal een cruciaal punt in de Rijntakken. Het ligt vlakbij de twee splitsingspunten (Pannerdensche Kop en IJsselkop) waar het water van de Rijn over de verschillende riviertakken in Nederland wordt verdeeld.
Omdat het daarmee tevens een belangrijk regelpunt voor het hele Nederlands watermanagement is, luisteren aanpassingen aan het systeem hier zeer nauw. Onverwachte veranderingen in de aanzanding of waterstanden hebben namelijk direct gevolgen voor de veiligheid van bewoners en bedrijven aan de rivier en achter de dijken in een groot deel van het Nederlandse rivierengebied en voor de scheepvaart.

Uitwerking ontwerp
Rijkswaterstaat gaat nu op zoek naar een partij die met definitief ontwerp komt en de uitvoering voor haar rekening neemt. Het definitieve ontwerp is naar verwachting eind 2019 gereed. De uitvoering start in 2021 en de werkzaamheden zijn waarschijnlijk in 2023 afgerond.