Rijkswaterstaat-experts over ‘Als de dijken breken’

Eén van hen is Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging, de landelijke crisisadviesgroep van Rijkswaterstaat en de waterschappen. De serie versterkt volgens hem het gevoel van urgentie. “Mensen moeten voorbereid zijn op die kleine kans dat het toch een keer misgaat.” 

Extreem

Het overstromingsscenario in de serie is volgens hem redelijk extreem, maar de feiten kloppen dan ook niet allemaal. Het is immers een dramaserie. “Zo zal bijvoorbeeld de Randstad niet op die manier in zijn geheel onderstromen, zoals wel op het kaartbeeld leek. Er werd ook een doorbraak bij Haarlem gesuggereerd, terwijl daar onze duinen op zijn breedst en hoogst zijn. De andere punten met een doorbraak, Noordwijk en Katwijk, waren zwakke schakels, maar die zijn inmiddels versterkt. De laatste zwakke schakel is inmiddels versterkt en opgeleverd.'

Uitzonderlijk 

Roeland Hillen, directeur van het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma, bekeek aflevering twee die de wanhoop en chaos bij een superstorm toont. “In Nederland zijn we veiliger dan ooit. Toch hebben wij 1% kans dat we in ons leven zo’n extreme gebeurtenis meemaken.” Hij verwijst naar minister Schultz van Haegen die op 7 november de oplevering van de laatste zwakke schakel bijwoonde. “Haar boodschap was toen 'Nederland is superstormproof.' Maar ze benadrukte ook dat we altijd aan onze waterkeringen moeten blijven werken”, zegt Hillen.”Het is best lastig om steeds die dubbele boodschap uit te dragen: we doen alles om onze dijken en duinen sterk te houden. Tegelijkertijd blijft er altijd een kans op een uitzonderlijke gebeurtenis. Deze dramaserie helpt hopelijk om ons waterbewust te houden. Zo proberen we de volgende ramp voor te blijven.”

Snelle hulp

Stefan Nieuwenhuis, adviseur Crisisbeheersing en Informatievoorziening, stelt naar aanleiding van aflevering drie dat mensen na een grote overstroming dagenlang en misschien wel een week op zichzelf zijn aangewezen. “De overheid, flink gehavend door een dergelijke ramp, kan simpelweg niet iedereen tegelijk helpen. De meeste dodelijke slachtoffers van een overstroming vallen door uitputting en onderkoeling.” Snelle hulp van particulieren en goed getrainde particuliere organisaties zijn volgens hem daarom essentieel.

Tekort 

“De reddings- en hulpverleningsoperaties komen in de serie dramatisch moeilijk op gang. Er is weinig overzicht van de situatie en er ontstaat een direct tekort aan hulpverleners en materieel (helikopters, bootjes, geschikte voertuigen). Je ziet hier hoe belangrijk de snelle inzet is van spontane hulp door particulieren en goed getrainde particuliere organisaties als Het Rode Kruis, reddingsbrigades en radiozendamateurs.’

Waterstanden

De vierde expert die terugblikt is Jan Kroos, werkzaam voor het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN). Tijdens een grote stormvloed zijn alle schermen van de Waterkamer in Lelystad bemand. 24/7 monitort het team de waterstanden en geeft het centrum berichten uit. Als een dijk doorbreekt, dan komt het water in de polder erachter volgens hem langzaam op. “Er gaat geen spectaculaire golf over de duinen. Hoe hard het water het land instroomt, hangt bijvoorbeeld af of het water door de duinen loopt of dat er een dijk doorbreekt. Ook hangt het af van de grootte van de bres en wat het verschil is tussen de hoogte van de buitenwaterstand en de hoogte van de polder.”

Lees hier de interviews van de Rijkswaterstaat-experts