De waterstand bij Lobith zal de komende dagen blijven dalen met ca. 60 cm per dag (foto: Rijkswaterstaat).

Door de neerslag en sneeuwsmelt in Duitsland en Zwitserland van de afgelopen periode heeft de waterstand bij Lobith op 10 januari om 5.00 een maximale stand bereikt van 14,64 m + NAP (7500 m3/s). Daarna is de daling ingezet. De waterstand bij Lobith zal in de komende vier dagen blijven dalen met ca. 60 cm per dag, meldt Rijkswaterstaat.

De piek zal donderdag 11 januari 2018 in de loop van de dag via de Waal, de Nederrijn-Lek en de IJssel plaatsen als Dordrecht, Deventer en Zwolle bereiken. Daarna zal de waterstand in het hele stroomgebied van de Rijn geleidelijk dalen. Dat duurt zeker enkele dagen, dus de verhoogde waterstanden blijven voorlopig zeker zichtbaar bij laag gelegen kades en in de uiterwaarden.

Stuwen geopend
Om het water zo snel mogelijk af te voeren heeft Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn-Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend. En bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Verder is de hoogwaterkering in het Amsterdam-Rijnkanaal gesloten en hebben waterschappen coupures gesloten en inlaatduikers- en sluisjes geopend om uiterwaarden gecontroleerd vol te laten lopen.

Ruimte voor de Rivier
De huidige waterstanden geven volgens Rijkswaterstaat geen enkele reden tot zorg. De Rijn en de Rijntakken kunnen nog veel meer water verwerken tot 16.000 kubieke meter water per seconde. Nu wordt minder dan de helft aangevoerd. Door maatregelen als Ruimte voor de Rivier is er meer ruimte gekomen voor de waterafvoer van De IJssel, Waal, Nederrijn en Lek. Zo wordt de nevengeul van de Waal bij Nijmegen dit hoogwaterseizoen voor het eerst gebruikt. De waterstanden stijgen daardoor minder snel dan voorheen.

Nevengeul de Spiegelwaal bij Nijmegen vangt het hoog water van de Waal op (foto: Jac van Tuijn).

Satellietfoto’s
Het feit dat de Rijn, Waal en IJssel tot kilometers brede watermassa’s zijn uitgegroeid levert prachtige beelden op. Zo blijkt uit een satellietfoto van de Groenmonitor van Wageningen Environmental Research (Alterra) dat het rivieroppervlak van de IJssel bijna is verdrievoudigd tot 7189 hectares. Hoe enorm deze wateroppervlaktes zijn blijkt uit een vergelijking van de satellietfoto van 8 januari met een satellietfoto van een dag met gewone waterstanden, in dit geval 27 maart 2017. De reguliere rivierlopen zijn zichtbaar als smalle zwarte slingers. De rode gebieden daaromheen geven de overstroomde gebieden weer. Duidelijk is te zien dat op sommige stukken de rivier kilometers breed is.