Ria Broeze benoemd in dagelijks bestuur Vechtstromen


Ria Broeze benoemd in dagelijks bestuur Vechtstromen

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft 20 augustus unaniem ingestemd met de voorgenomen benoeming van Ria Broeze in het dagelijks bestuur van het waterschap. Broeze neemt zitting in het dagelijks bestuur namens de categorie Landbouw en is voorgedragen door LTO Noord. De benoeming van Broeze is onder voorbehoud van verlening van ontheffing door Gedeputeerde Staten van de provincies Overijssel en Drenthe. Deze ontheffing is vereist om een externe kandidaat in het dagelijks bestuur van het waterschap te kunnen benoemen.
Ria Broeze-Van der Kolk (61, akkerbouwer uit Wierden) heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Van 2005 tot 2014 was zij wethouder in gemeente Wierden. Eerder was zij in dezelfde gemeente raadslid en was zij lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Ria Broeze is daarnaast voorzitter van stichting WIOS Wierden-Enter, voorzitter van de stichting Historische Kring Wederden en lid van de raad van commissarissen van de stichting Fundatie Tubbergen.
Ria Broeze vult in het dagelijks bestuur van Vechtstromen de plek op die vacant is met het overlijden van Henk Holterman in mei van dit jaar. Met de benoeming van Broeze is het dagelijks bestuur van Vechtstromen weer voltallig.