Het boek met de resultaten van de Zandmotor is online in te zien. (Afbeelding: TU Delft).

Het boek ‘The Sand Motor: a nature-based response to climate change’ toont de belangrijkste resultaten van het NatureCoast programma dat liep van 2013-2017. Het boek is samengesteld door onderzoekers Arjen Luijendijk en Alexander van Oudenhoven die allebei betrokken waren bij het onderzoeksprogramma. Het eerste exemplaar werd dinsdag 14 mei overhandigd aan Deltacommissaris Peter Glas tijdens het NKWK congres in Delft.

In het boek komen tal van experts aan het woord en alle onderdelen van het interdisciplinaire onderzoek aan bod. NatureCoast begon in 2013 onder leiding van emeritus professor Waterbouwkunde Marcel Stive van de TU Delft. De Zandmotor, het opgespoten schiereiland voor de kust van Den Haag, werd het ‘Living Lab’ voor de onderzoekers om metingen te verrichten en theorieën in praktijk te testen. De Zandmotor heeft als belangrijkste doel de kracht van de natuur – golven, wind en stroming- te gebruiken om het zand van het schiereiland langs de kust te verspreiden naar de plekken waar dat nodig is. Maar naast kustbescherming biedt de Zandmotor ook een nieuw natuurlijk landschap dat ook nieuwe recreatiemogelijkheden biedt. Om al die facetten te bevatten, is het onderzoeksprogramma interdisciplinair opgezet.

Integrale aanpak

Twaalf PhD kandidaten en drie postdocs voerden vanuit diverse universiteiten en disciplines onderzoek uit op zes thema’s: kustveiligheid, duinvorming, mariene ecologie, bestuurskunde en hydrologie en geochemie. Naast kennisinstellingen maakten ook bedrijven en andere eindgebruikers deel uit van het consortium om de kloof tussen fundamenteel onderzoek en gebruikersvragen te overbruggen. Die samenwerking was essentieel, stelt Arjen Luijendijk op de TU-website. Hij was als postdoc verantwoordelijk voor de integratie tussen de zes wetenschapsprojecten van de PhD’s en het vergaren van interdisciplinaire kennis over de Zandmotor. “Dit boek presenteert de vele facetten van de Zandmotor, maar we hopen ook dat het de meerwaarde toont van samenwerking en interdisciplinair onderzoek en hoe samenlevingen daarvan kunnen profiteren”, licht hij toe. Elk hoofdstuk van het boek is daarom opgezet als een dialoog tussen betrokken onderzoekers in het NatureCoast programma en de eindgebruikers van de informatie.

Internationale cases

Het onderzoeksteam onderzocht ook de kansen om de Zandmotor als oplossing te exporteren naar andere landen. Voor veel kustgebieden in de wereld is het echter niet mogelijk het Nederlandse model te kopiëren: wat werkt in Nederland hoeft niet de oplossing te zijn in het buitenland. Wel wordt inmiddels de opgedane kennis in het buitenland gebruikt om kustbeschermingen op maat te ontwerpen die passen in de lokale context. De NatureCoast onderzoekers zijn bijvoorbeeld actief betrokken geweest bij het ontwerp van een Zandmotorachtige oplossing in Bacton, Engeland. Deze strandsuppletie zal in de zomer van 2019 aangelegd gaan worden.

Partners

Het NatureCoast consortium bestaat uit zes universiteiten (TU Delft, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Twente, Universiteit Leiden, Wageningen University en NIOZ), maar ook uit eindgebruikers zoals kennisinstituten Deltares en Imares, de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, consultants (RHDHV, Arcadis, Witteveen & Bos) en baggerbedrijven Boskalis en Van Oord. Het onderzoek is gefinancierd door NWO-TTW.