Resultaat onderzoek duurzame financiering Nederlands waterbeheer medio 2016 verwacht

Het onderzoek naar de waterschapstarieven is een vervolg van een rapport van de OESO over duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer. De resultaten van dit onderzoek worden deze zomer verwacht. De minister benadrukt dat het logisch is dat er verschillen in tarieven tussen waterschappen bestaan omdat het lokale belastingen betreffen. “Tariefsverschillen in de zuiveringsheffing vloeien voort uit de fysieke gesteldheid, aard en inrichting van het gebied, specifieke eisen die regionaal aan het waterbeheer en daarmee aan het gezuiverde afvalwater worden gesteld en keuzes die besturen maken”, aldus Schultz. “Het is aan de democratisch gekozen besturen van de waterschappen om de tarieven vast te stellen.”