Restwarmte krijgt tweede leven in de haven van Vlissingen

Onderzoek
Na onderzoek is gebleken dat Zeeland Refinery zeer bruikbare energie in de vorm van restwarmte beschikbaar heeft, die nuttig is toe te passen bij de naastgelegen bedrijven Martens en COVRA. Martens Havenontvangst-installatie verzamelt en verwerkt afvalstoffen, waaronder afgewerkte olie. COVRA is de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Om hergebruik van de restwarmte te realiseren is Sloewarmte B.V. opgericht. Hierin participeren Evides Industriewater, Zeeland Seaports en Martens ieder voor 1/3.
Werkwijze
De warmte wordt op 130 °C afgevangen bij Zeeland Refinery waarna deze via  pijpleidingen wordt geleverd aan Martens en COVRA. Martens gebruikt de warmte om de ingezamelde afgewerkte olie (sludge) te verwerken tot schone bruikbare stookolie en COVRA zal de warmte inzetten voor klimaatbeheersing in de opslagplaatsen voor nucleair afval. Na benutting van de warmte is het water afgekoeld tot 70 °C en wordt het geretourneerd naar Zeeland Refinery. Zowel Martens en COVRA schakelen over van de huidige gasgestookte boilers naar de duurzame restwarmte van Zeeland Refinery. Naast kostenefficiency zal  hiermee het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderen. Alle partijen hebben hiervoor langlopende leverings- en afname overeenkomsten getekend met Sloewarmte B.V. Het project is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het ministerie van Economische Zaken en de provincie Zeeland.

Naar de Bedrijvenregister vermelding van Evides
(Persbericht oktober 2014)