Reststoffenunie, Waternet en partners winnen IWA-KWR Award

Het terugwinnen van grondstoffen uit water en afvalwater vormt naar verwachting een belangrijk alternatief voor het winnen van primaire, en dus eindige, bronnen. Deze herwonnen grondstoffen uit de watercyclus zijn het water zelf, maar ook energie, nutriënten en metalen. De winnaars verdienen de Best Practice Award omdat zij volgens de jury op dit moment wereldwijd het beste voorbeeld zijn van het grootschalig en economisch haalbaar valoriseren en gebruiken van grondstoffen uit de waterketen.

Blijk van waardering
Olaf van der Kolk, commercieel operationeel manager bij Reststoffenunie: “Deze prijs betekent een geweldige blijk van waardering voor het werk dat de samenwerkende Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben gestoken in het ontwikkelen van verschillende vernieuwende product-marktcombinaties. Door vier ketenpartners samen de prijs te geven, onderstrepen IWA en KWR dat resource recovery alleen mogelijk is met eendrachtige samenwerking in de hele keten. Met winnaars in elke stap van de keten”.