Responsible care award voor E4Water project Solvic

Het doel van het E4Water project bij kunststoffabrikant Solvic, een Solvay bedrijf, is om verschillende afvalwaterstromen op te werken tot een demiwaterkwaliteit. Dit water kan Solvic inzetten in zijn productieproces, zodat het  minder water (drink- of demiwater) hoeft aan te voeren. 
Proeftuin voor de industrie
Naast dat er waterbesparing plaatsvindt, dient het project als proeftuin voor de industrie. Kruisbestuiving tussen bedrijven wordt gestimuleerd, en er zijn demonstraties voor externe bezoekers. Uit het juryrapport: ‘Water is belangrijk voor de chemische industrie. Dit project is een erg goed en actueel voorbeeld van industriële ecologie.’ 
Drie demo’s
Voor het project zijn drie demo units ingericht. De eerste is gericht op de opwerking van afvalwater (voornamelijk bestaande uit spuiwater van een koeltoren) en freatisch grondwater tot demiwater. Dit gebeurt met een fijne zeef, ultrafiltratie en omgekeerde osmose installatie. Deze demo kan 20 m³/u water leveren en is al sinds de start van het E4Water-project  in 2012 in bedrijf. De tweede demo werkt met lokaal brak oppervlaktewater uit de haven als grondstof. Dit water wordt via de bestaande zandfilters van Solvic ook behandeld met een ultrafiltratie unit en een dubbele omgekeerde osmose installatie. Deze installatie is eind 2013 opgestart en levert 12 m³/u water aan Solvic. De eerste demo is gehuurd, de tweede is door Evides zelf gebouwd en wordt verhuurd aan Solvic. De derde demo betreft een elektrodialyse unit waarmee de zoute reststroom van een buurbedrijf als grondstof dient voor de productie van chloor, natronloog en waterstofgas. 
Het onderzoeksproject loopt nog tot april 2016. Het streven is om dan een full scale installatie te bouwen waarmee lokaal beschikbaar water wordt opgewerkt tot een hoogwaardige demiwaterkwaliteit tegen een gunstige prijs voor de klant.
Investeren in hergebruik
De Responsible Care Prijs is een initiatief van  Cefic, het Europese samenwerkingsverband van de chemische industrie ter verbetering van watermanagement. Evides Industriewater investeert niet alleen in nieuwe innovaties op het gebied van waterbehandeling, maar draagt ook bij aan het ontwikkelen van de praktijktoepassing. Dit is in lijn met de ambitie van Evides Industriewater: trendsetter en marktleider zijn op het gebied van industriewater. 


De RO-unit van demo 2