Reporter Radio: overstroming ligt op de loer

Recent werd 1300 km van de 3500 km primaire dijken nog afgekeurd. Een derde van de dijken voldoet nog steeds niet aan de norm. En de problemen worden er volgens Reporter Radio niet kleiner op. Overstroming is al lang niet meer het grootste probleem, ondergraving van dijken, vooral dijken op zand bodem, is een toenemend probleem.

In september wordt de norm bovendien aangepast, vanaf dan speelt het overstromingsrisico ook een belangrijke rol. Ook is het beleid aangepast: veiligheid wordt niet alleen in dijken gezocht, ook ruimtelijke ordening en evacuatie spelen een toenemende rol in de toekomst.
Veiligheid 
Maar levert dat wel voldoende veiligheid op? Kunnen we op tijd evacueren bij een watersnoodramp? En wat zijn de overstromingsrisico’s nu eigenlijk? Reporter Radio duikt in de actuele nog onbekend cijfers, ging een dijk op en onderzocht de evacuatieplannen. In de studio spreken de samenstellers daar over met Han Vrijling, emeritus hoogleraar constructieve waterbouw en Bas Koolen, adviseur waterveiligheid en crisisbeheersing.