De proeven met ontzilting van zeewater vinden plaats op de Afsluitdijk. (foto: RWS).

De renovatie van de Afsluitdijk gaat gewoon door, reageert een woordvoerster van RWS op de eerste bevindingen van de commissie Remkes over hoe het verder moet na de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 van de Raad van State. De Afsluitdijk staat op de lijst van mogelijk getroffen projecten van het ministerie van LNV, maar de vergunningen zijn onherroepelijk

Volgens de commissie Remkes moet het kabinet zo snel mogelijk drastische maatregelen nemen, zoals inkrimping van de veestapel en verlaging van de maximumsnelheid. In het advies van de commissie staat niets over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor de renovatie van de Afsluitdijk en de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Deze staan echter wel deels op de lijst van het ministerie van LNV van mogelijk getroffen projecten. Het Rijks-inpassingsplan voor de grote renovatie van de Afsluitdijk met alle onderliggende vergunningen is volgens de woordvoerster onherroepelijk. De werkzaamheden zijn dan ook in volle gang.

Later toegevoegd project
De PAS-uitspraak is volgens haar alleen relevant voor een later toegevoegd project op de Afsluitdijk. Hierbij gaat het om het op orde brengen van bestaande steenbekleding over een lengte van ongeveer 10 km. De natuurvergunning voor deze in omvang beperkte toevoeging aan het project renovatie Afsluitdijk is nog niet onherroepelijk. “Wat de exacte gevolgen zijn voor de uitvoering van deze specifieke werkzaamheden kunnen we in dit stadium nog niet zeggen”, aldus de woordvoerster.

Overleg Tweede Kamer
Bovendien is er een onderscheid tussen rijksprojecten en projecten van waterschappen waar de provincie bevoegd gezag is. De gevolgen voor beide projecten zijn nu nog niet duidelijk. Eind november is er een overleg in de Tweede Kamer. Voor het overleg moeten de gevolgen voor de rijksprojecten duidelijk zijn.

De meeste HWB-projecten zijn echter geen rijksprojecten maar vallen onder het bevoegd gezag van de provincie. Daarom staan ze niet allemaal op de lijst van getroffen projecten van LNV. De HWB-rijksprojecten, die Rijkswaterstaat uitvoert, staan wel op de LNV-lijst. Doordat bij de werkzaamheden stikstof vrijkomt is er een vergunning nodig. Momenteel wordt er hard gewerkt om vergunningverlening voor verschillende projecten weer op de rails te krijgen, stelt een woordvoerder van het ministerie van LNV.

Natura 2000
Johan Vollenbroek, die met zijn milieuorganisatie MOB door de hoogste bestuursrechter in het gelijk werd gesteld inzake het stikstofbeleid waardoor veel projecten momenteel stilliggen, heeft wel een vermoeden waarom de HWB-rijksprojecten op de lijst staan. “De werkzaamheden, bijvoorbeeld met vrachtwagens die aan- en afrijden, zorgen voor de uitstoot van stikstof. En de Afsluitdijk ligt naast de Waddenzee, één van de Natura 2000 gebieden in Nederland.”

De Afsluitdijk en de HWB-rijksprojecten hadden volgens hem sowieso niet op de lijst van LNV hoeven te staan. “Ik denk dat Rijkswaterstaat heeft zitten slapen. Wanneer ze hun huiswerk hadden gedaan, was er geen enkel probleem geweest.” Rijkswaterstaat had dan moeten aantonen dat er geen alternatieven met minder schadelijke effecten in het Natura 2000-gebied zijn, de activiteiten van groot openbaar belang zijn en dat de schade aan de natuur wordt gecompenseerd. “Er is immers maar één Afsluitdijk en die is van groot belang voor Nederland”, aldus Vollenbroek.

Advies schiet tekort
Het advies van de commissie Remkes schiet volgens een reactie op de website van de MOB ernstig tekort om onder andere de bouw weer vlot te trekken. “De uitgangspunten van het rapport zijn goed, maar helaas is dat ook het enig positieve aan het advies. De noodzakelijke reductie vanuit de veehouderij, die de belangrijkste bron van stikstof is, gaat er niet of onvoldoende komen. Nederland blijft op deze manier de eerste jaren nog op slot zitten. Het advies is een gemiste kans om Nederland schoner, gezonder en duurzamer te maken en een halt toe te roepen aan de teloorgang van onze natuur.”