Renée Bergkamp verlaat Vereniging van Waterbedrijven

Bergkamp (1959) is sinds eind 2013 directeur bij de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin). Daarvoor was zij voorzitter van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn en het hoofdproductschap Akkerbouw. Van 2007 tot 2011 was mevrouw Bergkamp directeur-generaal Ondernemen & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Eerder was zij directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en directeur bij diverse beleidsdirecties bij het ministerie van Justitie.