René Vrugt nieuwe directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij IenW

René Vrugt start 16 januari 2023 als directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het Directoraat-generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij werkt momenteel bij de provincie Zuid-Holland. Vanuit die provincie is hij als Directeur-Bestuurder verantwoordelijk voor het programma Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) en de gelijknamige stichting die regionaal werkt aan minder hinder en het bevorderen van duurzame mobiliteit. Voorheen was Vrugt gedurende 25 jaar werkzaam in diverse (management)functies bij Rijkswaterstaat en ook bij de Directie Luchtvaart van het ministerie van IenW als Programmadirecteur Luchtruimherziening.