Regionale waterkeringen

Waterkeringbeheerders uit heel Nederland waren naar Zwolle gekomen om te worden bijgepraat over de veiligheid en stabiliteit van regionale keringen. Dit jaar was er speciale aandacht voor het actualiseren van de visie op de regionale keringen. Ook werd ingegaan op de nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid regionale waterkeringen.