Regionale Grasdagen

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.

Tijdens de drie regionale grasdagen van de STOWA gaan we aan de slag met deze beoordeling. We beginnen ’s morgens met een uurtje theorie. Daarna gaan we de dijk op om de kwaliteit in de praktijk vast te stellen. De Grasdag staat onder leiding van twee deskundigen: André van Hoven (Deltares) en Cyril Liebrand (EurEco).

De dag is bedoeld voor de dijkbeheerder én voor de collega’s die de beoordeling uitvoeren. Bezoek deze dag samen!