Drie weken geleden zijn de drie regenwaterputten van 10 m3 met een hybride tank en een dubbel pompsysteem ingegraven (foto: MijnWaterfabriek).

De nieuwe christelijke basisschool De Sleutel in de Rotterdamse wijk Bloemhof krijgt een systeem van Mijn Waterfabriek om de toiletten met regenwater te spoelen. Hiermee bespaart de school jaarlijks 600m3 drinkwater. Drie weken geleden zijn de drie regenwaterputten van 10 m3 met een hybride tank en een dubbel pompsysteem ingegraven. Na de bouwvak start aannemer Dekker van Geest met de afbouw van de installatie.

Rotterdam kampt met een zeer grote belasting van het riool. Daarom zijn er diverse initiatieven om zoveel mogelijk regenwater te hergebruiken voordat het in het riool terecht komt. Eén van deze initiatieven is het regenwatersysteem voor de toiletten van basisschool De Sleutel.

Opdrachtgever Woonstad koos voor het systeem omdat het hoort bij het streven van de woningcorporatie om zo duurzaam mogelijk te bouwen. “Daarom kijken wij bij ieder bouwproject hoe wij deze duurzaamheidsopgave het beste kunnen verwezenlijken”, laat de
woordvoerder weten.

Bijdrage vanuit het waterschap en gemeente

Financiering van de projecten vindt voor het merendeel plaats uit de gelden die voor de projecten intern beschikbaar zijn. Daarnaast ontving Woonstad voor enkele projecten een bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam (Rotterdam Climate Initiative) en het Job Dura Fonds. Woonstad heeft verder geen scholen in bezit. De Sleutel was onderdeel van een project dat Woonstad van Vestia overnam. Woonstad heeft wel bij andere bouwprojecten vergelijkbare oplossingen voor de opvang en hergebruik van regenwater.