regenwaterwet
De Hackaton 'Regenwater als grondDe Hackaton 'Regenwater als grondstof' van BlueCity.stof' van BlueCity.

Watersector nieuws

‘Regenwaterwet’, een wetsvoorstel om regenwater als grondstof in te zetten en beter te benutten. Dat is het actieplan van de nieuwe Regenwater Alliantie in oprichting, een initiatief van modelstad voor de circulaire economie ‘BlueCity’, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Evides, gemeente Rotterdam en betrokken ondernemers.

Op 8 februari, in de week van de Circulaire Economie, lanceerde de Regenwater Alliantie een voorstel voor de ‘regenwaterwet’, een actieplan om de huidige wet- en regelgeving aan te passen voor hergebruik van regenwater.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

De Regenwater Alliantie komt voort uit een groep ondernemers die betrokken waren bij de Hackaton ‘Regenwater als grondstof’ van BlueCity, onder de bezielende leiding van Nienke Binnendijk. In november 2021 werden ondernemers in de watersector uitgedaagd om 2.900 m3 regenwater, die jaarlijks op het dak valt van het voormalige zwembad aan de Maasboulevard in Rotterdam, te gaan gebruiken.

Regenwaterwet

Albert Jansen van Hemel(s)water, Jenifer van Dijk (Water Wall) en Bas Sala (Cloiq de Slimme Regenton) vormen het tijdelijke bestuur van de alliantie. Onder aansturing van het bestuur moet de regenwaterwet er komen. Jenifer van Dijk licht toe: “Het Nederlandse beleid is teveel gericht op wateroverlast voorkomen en droogte tegengaan, maar te weinig op het in brede zin benutten van regenwater. Er zijn wetswijzigingen nodig om dat te veranderen.”

Acceptatie als uitdaging

Van Dijk: “De vele pilotprojecten in Nederland laten zien wat er mogelijk is met regenwatertechnologie, en dat is veel. Zoals de inzet van regenwater als drinkwater. De techniek is echter niet de grootste uitdaging. De acceptatie van regenwater als alternatieve bron en dat ook zo gebruiken, is dat wel. Maar er is nog een hele weg te gaan voordat de sector regenwater ook daadwerkelijk gaat gebruiken als grondstof. Wij weten dat het kan, maar zolang regenwater niet voorkomt in de drinkwaterwet gebeurt het in de praktijk niet.” Drinkwaterbronnen worden steeds schaarser en ook de waterkwaliteit van het drinkwater staat onder druk.

Aansluiting partijen

De Regenwater Alliantie zoekt aansluiting van meerdere partijen uit alle sectoren om de totstandkoming van de wet tot een succes te maken, voor de vorming van een belangenvereniging. Vanaf het begin van de Hackathon zijn al verschillende publiek-private partijen aangesloten: Rotterdams Weerwoord (Gemeente Rotterdam), waterschap Hollandse Delta, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Evides.

Financiering

Vooral de aansluiting van drinkwaterbedrijven is gewenst, maar ook meteen een grote uitdaging, erkent Van Dijk. “Naast het juridische aspect is het ook hoognodig dat we met alle betrokken partijen uit de sector kijken naar nieuwe vormen om regenwaterprojecten integraal te kunnen financieren. Het is nu nog financieel onaantrekkelijk om een regenwatersysteem te ontwikkelen, dat moet veranderen.”

Interesse?

In het najaar 2022 moet de Regenwater Alliantie een feit zijn, met een grote vertegenwoordiging vanuit de watersector die als geheel het voorstel voor een regenwaterwet steunt. Er gaat echter nog wel wat tijd overheen voordat de regenwaterwet een feit is, maar de eerste stappen zijn gezet.

Voor de Regenwater Alliantie is inmiddels een website in de lucht waarop belangstellenden zich kunnen aanmelden (www.regenwaterwet.nl).