Regen: verzekeren is beter dan aansprakelijk stellen

Waterschappen hebben een inspanningsverplichting om alles in het werk te stellen om droge voeten te houden, maar een hoosbui op de verkeerde plek kan soms tot extreme gevolgen leiden. De waterschapsheffing is beslist géén verzekeringspremie. Van de watersysteemheffing worden de dijken, sloten en gemalen op orde gehouden, volgens de daartoe vastgestelde normen. Alleen als het waterschap nalatig is geweest en bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud heeft uitgesteld, is er een grond voor boeren om hun schade te claimen. 

Is waterschap verantwoordelijk voor schade bij 'boven-normatieve regenbui'?
En wat als er toch een boven-normatieve bui valt?  Een bui dus groter dan de geldende norm, die slechts één keer per 500 jaar of zo zou vallen?  Berucht is de boven-normatieve regenbui die op het centrum van Kopenhagen viel in 2011 en voor meer dan een miljard euro aan schade veroorzaakte. In Nederlandse steden was er eerder al een record aan wateroverlast op 28 juli 2014.

Inmiddels is wel duidelijk dat buien die in de klimaatscenario's van het KNMI pas in 2050 werden verwacht, nu in 2015 en 2016 al meerdere keren zijn gevallen! De discussie over de vraag of de normen voor wateroverlast omhoog moeten, is nog maar net begonnen. Momenteel rekenen de waterschappen de gevolgen door van de nieuwste klimatscenario's uit 2014. Het ligt voor de hand om de normen te verhogen maar dat betekent ook dat het waterschap weer duurder zal worden. En daar zijn de meeste boeren en burgers nou nooit zo enthousiast over. 

Brede Weersverzekering voor waterschade gewassen
Voor particulieren is waterschade als gevolg van hevige regenval meestal gedekt onder de inboedelverzekering. Boeren kunnen sinds een aantal jaar een 'Brede Weersverzekering' afsluiten. Voor veel boeren voelt het verzekeren van waterschade als een loterij met alleen maar nieten: valt de bui niet, dan heb je voor niks risicopremie betaald, valt de bui wel dan wordt er slechts 25% van de waarde van het perceel uitgekeerd, bijverzekeren zou 'onbetaalbaar' zijn. 

'Alle zegen komt van boven' is een uitdrukking die bij wateroverlast veel gebruikt wordt. Toch is verzekeren de enige optie als je niet 'Gods water over Gods akker wil laten lopen'. En als het risico op waterschade toeneemt, dan stijgt de verzekeringspremie. Dat is het dilemma voor boeren, het klimaat als ondernemingsrisico. Maar achteraf de waterschade proberen te verhalen op het waterschap is een miskenning van de inspanningen die de waterschappen jaarlijks plegen om aan de normen te voldoen. En nog belangrijker,  een vergoeding door de overheid van verzekerbare waterschade wordt door Brussel opgevat als staatssteun.

(Persbericht Algemene Waterschapspartij, juni 2016)