Refresco wint hoger beroep

Watersector nieuws

Frisdrankbedrijf Refresco in Maarheeze mag van de Raad van State jaarlijks tot 750.000 m3 grondwater onttrekken uit diepe en ondiepe bronnen. Dat is 250.000 m3 meer dan de oude vergunning uit 1997. Volgens de uitspraak van de Raad van State is de vergunning destijds door de provincie Noord-Brabant terecht afgegeven op basis van het toenmalige beleid. De Brabantse Milieufederatie die zich altijd tegen de ruimere vergunning heeft verzet, reageert verontwaardigd.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Op 18 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep door frisdrankproducent Refresco uit Maarheeze over een vergunning voor een grondwateronttrekking. Het bedrijf had in 2019 van de provincie Noord-Brabant een vergunning gekregen om jaarlijks maximaal 750.000 m3 grondwater te mogen onttrekken. De Brabantse Milieufederatie had hier bezwaar tegen aangetekend omdat de vergunning 250.000 m3 ruimer was dan de oude vergunning. De milieufederatie beriep zich erop dat de provincie een strenger grondwaterbeleid had ingevoerd en daar ging de rechter in Den Bosch in mee. In hoger beroep oordeelt de Raad van State nu anders en is Refresco in het gelijk gesteld.

Oud of nieuw beleid

Refresco heeft in 2018 bij de provincie Noord-Brabant een nieuwe grondwatervergunning aangevraagd voor een ondiepe winning met 250.000 m3 tot 633.000 m3 per jaar. Na de aanvraag heeft de provincie de Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant gewijzigd en toetst het nieuwe aanvragen op basis van een maximale jaarlijkse onttrekking van 250 miljoen m3 voor de hele Brabantse industrie en drinkwaterproductie. De provincie heeft de vergunningaanvraag van Refresco echter nog getoetst op basis van het oude beleid en heeft de vergunning verstrekt.

De Brabantse Milieufederatie en de stichting Dorpsraad Maarheeze zijn toen bij de rechtbank in Den Bosch tegen de ruimere vergunning in beroep gegaan. Zij maakten zich zorgen over een mogelijke grondwaterdaling en verdroging van de natuur in de directe omgeving van de frisdrankfabriek.

De rechtbank in Den Bosch stelde de milieufederatie in het gelijk omdat de provincie niet overtuigend genoeg kon duidelijk maken waarom de vergunningaanvraag is getoetst aan het oude beleid en niet aan het nieuwe.

Hoger beroep

Refresco is tegen dit besluit in hoger beroep gegaan bij de Raad van State omdat het bedrijf van mening is dat de verruiming nauwelijks effect heeft op het plafond van 250 miljoen m3 voor heel Noord-Brabant. Volgens Refresco wordt nu in Brabant jaarlijks 220 miljoen m3 industrieel onttrokken dus kan de provincie haar doel makkelijk halen.
De Raad van State volgt Refresco hierin en is van mening dat de huidige grondwatersituatie geen aanleiding geeft om af te wijken van de toetsing door de provincie op basis van het beleid ten tijde van de vergunningaanvraag. Volgens de raad heeft de provincie aannemelijk gemaakt dat er geen grote nadelige verdrogingseffecten zijn te verwachten. In haar besluit komt de raad tot het oordeel dat het frisdrankbedrijf de ruimere vergunning nodig heeft om de productie te kunnen vergroten. Zonder ruimere vergunning komt de economische levensvatbaarheid van de vestiging onder druk te staan, zo stelt de raad.

Balans herstellen

De Brabantse Milieufederatie heeft verontwaardigd gereageerd op het nieuwe vonnis. De milieufederatie is van mening dat Refresco nog snel even een ruimere vergunning heeft aangevraagd en daar nu mee wegkomt. Onbegrijpelijk zegt de Brabantse Milieufederatie nu alle Brabanders worden opgeroepen om zuinig met water om te gaan en boeren te maken hebben met onttrekkingsverboden.

De milieufederatie heeft geen juridische opties meer en moet zich bij de uitspraak neerleggen. Wel doet de organisatie een oproep aan alle partijen die een handtekening hebben gezet onder het Brabantse grondwaterconvenant, om het oppompen op industriële schaal te verminderen zodat de grondwaterbalans zich kan herstellen. Daar is volgens de milieufederatie 350 miljoen m3 voor nodig.