Refresco compenseert Brabantse boeren voor droogteschade

ZLTO staat volgens Elshof niet onwelwillend tegenover het voornemen van de provincie Noord-Brabant om samen met drinkwaterconcern Refresco in Maarheeze te zoeken naar meer flexibiliteit in de grondwatervergunning. Refresco wil de productie uitbreiden en heeft daarom meer grondwater nodig dat van grotere diepte moet komen. “ZLTO is immers een ondernemersorganisatie”, benadrukt Elshof. “Daarom zijn wij het aan elkaar verplicht om samen met Refresco te kijken waar je elkaar ontwikkelingen kunt gunnen. Natuurlijk mag het voordeel van de één niet leiden tot een nadeel van de ander.”

Gevolgen
Mocht Refresco van de provincie toestemming krijgen om dieper gelegen grondwater op te pompen, zijn de gevolgen voor de agrariërs nu nog niet volledig te overzien, stelt Elshof. “Afhankelijk van de afstand van het boerenbedrijf tot de winput van Refresco kan de invloed positief of negatief zijn of niets uitmaken.”
Volgens Elshof is het goed mogelijk dat onttrekking van dieper gelegen grondwater tot minder droogteschade leidt bij agrariërs met grond boven de winput. “Daarnaast zorgen de kleilagen die het dieper gelegen grondwater beschermen voor een dempend effect, waardoor agrariërs in de omgeving er minder invloed van ondervinden. Maar dat geldt dan weer niet voor boerenbedrijven die verder weg liggen.”

Droogtegevoelig
Daarnaast maakt het volgens hem een groot verschil of de grond van de boeren al dan niet gevoelig is voor droogte of natheid. “Wanneer de grond droogtegevoelig is, pakt een grondwaterstanddaling voor de boeren die verder van Refresco liggen negatief uit. Maar als de gronden het gehele jaar nat zijn, kan een grondwaterstanddaling een positieve invloed hebben.”
ZLTO kijkt volgens hem dan ook uit naar de milieueffectrapportage van de provincie Noord-Brabant om de gevolgen van de nieuwe vergunning van Refresco op het milieu in kaart te brengen. “Het proces is nog niet gestart, maar ik ga er van uit dat de provincie ermee aan de slag gaat.”

Compensatie
De land- en tuinbouw is hierbij volgens hem een belangrijke doelgroep. “Mochten de gevolgen voor een deel van de boeren negatief uitpakken, pleiten wij voor compenserende maatregelen van Refresco. Nu al ontvangen ongeveer 20 Brabantse boeren een vergoeding voor droogteschade door diepe grondwateronttrekking. Daarnaast liggen technische voorzieningen voor de hand. Bijvoorbeeld door water aan te voeren in periodes van droogte of waterafvoer in natte tijden. Ook tijdelijke waterberging op het terrein van Refresco behoort tot de mogelijkheden.”