Record laagwaterperiode bij Rijn verbroken

Door een lange periode met weinig neerslag in het stroomgebied is de waterstand van de grote rivieren laag voor de tijd van het jaar. Via de Rijn komt er minder water ons land binnen dan normaal. Rijkswaterstaat spreekt van laagwater als er minder dan 1500 m3/s water bij Lobith ons land binnenkomt. In 1976 was de afvoer van de Rijn 120 dagen achtereen minder dan 1500 m3/s. Gisteren werd dat record verbroken en hebben we 121 dagen achtereen te maken met laagwater op de Rijn. De verwachting is dat de situatie de komende dagen nog aanhoudt.

Diepgang
Door lage waterstanden is de diepgang op de rivieren verminderd. Schepen kunnen hierdoor minder lading vervoeren. Rijkswaterstaat adviseert schippers om de scheepvaartberichtgeving goed in de gaten te houden. Om water vast te houden zijn de stuwen op de Neder-Rijn gesloten. In Twente is de voorsluis van Sluis Eefde in gebruik. In Tiel staat de Prins Bernhardsluizen al sinds 18 juli open vanwege het lage water. Scheepvaart hoeft daar niet geschut te worden.

Voldoende water 
De gevolgen voor de natuur zijn volgens Rijkswaterstaat vooralsnog beperkt. Omdat het groeiseizoen ten einde is, is de watervraag door natuur en landbouw laag. Er is nog voldoende water om aan de watervraag van industrie en drinkwaterwinning te voldoen. Rijkswaterstaat en de waterschappen spoelen waar nodig extra door met zoet water om verzilting tegen te gaan. Laagwater in de rivieren kan ervoor zorgen dat zout zeewater verder het land kan indringen.