Rechter oordeelt dat Waterschap De Dommel risico draagt voor factuurfraude

Volgens de rechter treft het bouwconcern geen enkele blaam en moet het waterschap alsnog de – al eerder aan een fraudeur betaalde – openstaande factuur van ruim 433.000 euro voldoen. Daarbovenop komen voor het waterschap de wettelijke rente en de proceskosten. Dat gaat niet alleen om de eigen kosten, maar ook de kosten van Heijmans; begroot op ruim negen duizend euro.

Fraudezaak
De fraudezaak speelde zich af in 2014. Heijmans stuurde De Dommel een factuur voor ruim 433.000 euro die een fraudeur wist te onderscheppen. Deze paste het rekeningnummer aan en stuurde deze vervalste factuur aan het waterschap. Het gevolg was dat het waterschap wel betaalde vanaf haar rekening bij de Nederlandse Waterschap Bank maar Heijmans nooit het bedrag ontving.

Aangifte
Marlies Bruning, woordvoerder van Waterschap De Dommel laat desgevraagd weten dat het waterschap en Heijmans na het constateren van de fractuurfraude gezamenlijk aangifte hebben gedaan. “Het onderzoek van de politie loopt nog.”

Omdat De Dommel vond dat er al betaald was en weigerde twee keer te betalen, spande Heijmans een rechtszaak aan tegen het waterschap. De definitieve uitspraak van eind december werd onlangs gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Ontvreemding
De Bossche rechtbank stelt dat De Dommel er hoe dan ook voor verantwoordelijk was dat het geld bij de schuldeiser terechtkomt. “In wezen is sprake van een soort ‘ontvreemding’ tijdens het ‘transport’ waardoor het geld de schuldenaar wel heeft verlaten maar de schuldeiser niet heeft bereikt. Bij diefstal van geld tijdens een fysiek transport zou de uitkomst rechtens niet anders zijn”, concludeert de rechter.

Daarbij merkt de rechter nog op dat binnen De Dommel al was geconstateerd dat het rekeningnummer op de betreffende factuur van Heijmans een andere was dan op voorgaande facturen van de bouwonderneming. Tot enige actie van de kant van het waterschap leidde dat niet. “Binnen het waterschap is geconstateerd dat op de onderhavige factuur alsmede een tweetal daaraan voorafgaande facturen (die het waterschap niet heeft voldaan om redenen die er hier verder niet toe doen) een ander rekeningnummer was vermeld dan op eerdere facturen. Het waterschap heeft daar niet bij Heijmans naar geïnformeerd”, aldus het vonnis.

Schade verhalen
Bovendien beschikt het waterschap volgens de rechter over de mogelijkheid om “de (vooralsnog onbekende) derde te zijner tijd aan te spreken op grond van onverschuldigde betaling, terwijl een rechtsgrondslag voor verhaal door Heijmans op die derde minder gemakkelijk kan worden aangewezen”.

Waterschap De Dommel kan de schade niet op een verzekering verhalen. Voor het waterschap was de fraudezaak dan ook aanleiding de interne procedure voor het betalen van facturen aan te scherpen. Dat gaat daarbij volgens woordvoerder Bruning om een telefonische check.

Samenwerking
Het is overigens niet voor het eerst dat het waterschap en Heijmans een geschil hebben.  In 2013 liep een conflict rondom de bouw van een energieopwekkende zuiveringsinstallatie voor rioolwater (de Energiefabriek) zo hoog op dat de Raad van Arbitrage voor de Bouw erbij werd gehaald. Dit keer won Waterschap De Dommel. “De twee geschillen hebben inhoudelijk niets met elkaar te maken”, reageert Brruning op de vraag of deze kwesties geen wissel trekken op de samenwerking. “Ze zijn dan ook afzonderlijk behandeld. Naar onze mening heeft de zaak van de factuurfraude geen invloed op de samenwerking tussen het waterschap en Heijmans gehad. Hoewel het project Energiefabriek Tilburg een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, zijn de projectteams van Heijmans en van Waterschap De Dommel in goede afstemming in de afrondende fase van de bouw. Over de juridische posities zijn de directies met elkaar in overleg.”