Rechtbank vernietigt vergunning waterkrachtcentrale Borgharen

Waterkrachtcentrales moeten wettelijk voldoen aan de eisen om vissterfte te voorkomen. Zo moet de sterfte van zalmsmolts en schieraal volgens een beleidsregel van het ministerie van IenM onder de 0,1 procent blijven. De rechtbank staat op het standpunt dat de ecologische toestand van de Maas er op grond van de Kaderrichtlijn Water niet op achteruit mag gaan. Zolang onduidelijkheid blijft bestaan over de te verwachte vissterfte, blijft onduidelijk of er wel of geen achteruitgang zal zijn. De minister van IemM heeft volgens de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom de vergunning voor de bouw van een waterkrachtcentrale toch is verleend. De vergunning is daarom vernietigd en de minister moet binnen zes maanden opnieuw beslissen op de vergunningsaanvraag van de waterkrachtcentrale Borgharen.

Lees