Ravage in Florence na gesprongen waterleiding

De beelden doen denken aan de ravage bij het VU ziekenhuis vorig jaar. Ook daar zorgde een gesprongen leiding voor een enorme verzakking in de weg.
De betreffende kade in Florence ligt in het centrum van de stad en leidt rechtstreeks naar de beroemde Ponte Vecchio. Het wegdek begaf het nadat een kolkende waterstroom veroorzaakt door een breuk in de waterleiding de fundering had weggespoeld.

Verzakking
De verzakking met een lengte van ongeveer 200 meter, meet op het diepste punt zeven meter. De wijk rond de breuk is verstoken van water. Op enkele plekken zijn straten ondergelopen. Dat er voor zover bekend geen gewonden vallen, lijkt vooral te danken aan het tijdstip van de instorting, rond 5.45 in de ochtend.  

Waterdruk
Het waterbedrijf Publiaqua zag eerder, kort na 1 uur ’s nachts, bij een routinecontrole dat de waterdruk bij de nabijgelegen Ponte alle Grazie was weggevallen. Het lek werd gevonden en gerepareerd. Mogelijk droeg het openmaken van de grond uiteindelijk bij aan de instorting na een tweede breuk in de leiding. Rond 5.45 uur was een harde knal te horen, waarna het gapende gat ontstond.

Gespeculeerd werd dat het zou gaan om negentiende eeuwse leidingen, maar gemeentefunctionarissen ontkennen dat. Zij zeggen dat de leiding 60 jaar oud is. Onderzocht wordt nog of naast de breuk in de pijpleiding een mogelijke ondergrondse waterstroom vanuit de Arno rivier heeft bijgedragen aan de instorting van de kade.