Raad van State stelt Dunea in gelijk Bleizo-zaak

Dunea heeft een beroepsprocedure tegen gemeenten Lansingerland en Zoetermeer gewonnen. Deze gemeenten hebben in de besluitvorming rondom de vervoersknoop Bleizo onvoldoende rekening gehouden met de financiële belangen van Dunea, zo stelt de Raad van State in een recente uitspraak.

Bleizo bouwt een OV-vervoersknooppunt bovenop een rivierwaterleiding van Dunea. De impact voor Dunea was enorm. Bleizo is namelijk naast een vervoersknooppunt ook een belangrijk drinkwaterknooppunt. Om het vervoersknooppunt te kunnen realiseren, moest Dunea haar twee grote slagader verleggen. De twee leidingen vervoeren het rivierwater naar de duinen die het vervolgens zuiveren.

Extra maatregelen

Ook waren tijdens de werkzaamheden extra maatregelen nodig om de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen en schade aan de duinen te beperken. De kosten lopen in de miljoenen. Deze kosten zouden volledig voor rekening van de drinkwaterklant komen. Immers, alle kosten die Dunea als non-profit bedrijf maakt, moet het bedrijf immers in het kader van de Waterwet doorbelasten aan de klant. Dunea wil dit voorkomen dat de drinkwaterklant zo meebetaalt aan het realiseren van een OV-vervoersknooppunt. daarom liep er sinds juni 2016 een juridische procedure over de kosten van de reconstructie van Dunea.

Mooi resultaat

De Raad van State wil dat de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer een nieuw besluit over Bleizo te nemen waarin ze ook de belangen van Dunea meewegen. Hiervoor hebben de gemeenten twaalf weken de tijd. Dunea-directeur Wim Drossaert spreekt van een mooi resultaat: “We gaan er vanuit dat Dunea nu niet langer de volledige kosten moet betalen en dat dit soort situaties in de toekomst niet meer voorkomen. Wij zien de uitspraak van Raad van State als een belangrijk signaal naar alle gemeenten in ons leveringsgebied dat zij de belangen van Dunea serieus moeten meewegen in toekomstige besluitvorming. Wij wachten in spanning de tegemoetkoming van de gemeenten af!”