Het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN heeft haar nieuwe drinkwatertarieven vastgesteld. Zo stijgt het drinkwatertarief voor consumenten in 2023 met 24,8 procent. Ook de zakelijke watergebruikers gaan fors meer betalen. De ‘uitzonderlijke prijsverhoging’ is nodig door hogere kosten voor energie, grondstoffen en materialen. Daarnaast investeert PWN de komende jaren flink in haar productielocaties en infrastructuur.

PWN investeert onder meer in uitbreiding van capaciteit en in het onderhoud van het leidingnet. Dat is een van de redenen waarom het drinkwatertarief met 24,8 procent stijgt. “We realiseren ons dat deze uitzonderlijke stijging van de prijs van drinkwater impact heeft op onze klanten. Zeker in een tijd dat ook andere kosten oplopen”, aldus Tanja Kroonenberg, concern controller bij PWN. “Toch is deze tariefswijziging noodzakelijk. Ook PWN heeft te maken met hogere kosten voor energie, grondstoffen en materialen. En om nu en in de toekomst voor drinkwater van goede kwaliteit te kunnen blijven zorgen, zijn deze hogere kosten niet te voorkomen.”

Zo betaalt een consument vanaf 1 januari 2023 1,73 euro per duizend liter drinkwater en 71,26 euro vastrecht per jaar (inclusief 9 procent btw en exclusief belasting op leidingwater). Dit betekent dat de waterrekening voor een gemiddeld huishouden met zo’n 48 euro per jaar stijgt.

Forse prijsstijging zakelijke watergebruikers

Ook de tarieven voor de zakelijke watergebruikers gaan fors omhoog. Zo gaan bedrijven die meer dan 25.000 m3 water gebruiken van 1,14 euro naar 1,50 euro, een stijging van 31,6 procent5. Ondernemingen die tussen de 5001 en 25.000 m3 gebruiken betalen in 2023 1, 53 euro in plaats van 1,17 euro, een stijging van 30,8 procent. Bedrijven die minder dan 5000 m3 gebruiken betalen voortaan 1,59 euro in plaats van 1,23 euro, een stijging van 29,3 procent.

Zakelijke gebruikers hard geraakt

Deze tarieven gelden bij een capaciteit van minimaal 5 m³ per uur en zijn exclusief de Belasting op Leidingwater (BOL) die de overheid vaststelt en btw. Roy Tummers, directeur Water bij VEMW, spreekt in een Tweet van “een ongekende stijging die ook zakelijke gebruikers hard raakt.”

Tummers wijst er desgevraagd op dat de grootzakelijke klanten van PWN in 2018 ook al zijn geconfronteerd met forse stijgingen. Toen stegen de tarieven met 7%. “Dat was toen volgens PWN nodig vanwege aanpassingen in het ‘kostenallocatiebeleid’. En nu stijgen de tarieven met maar liefst 20 tot 30%. Dat is echt ongekend”, aldus Tummers.

VEMW-leden die afhankelijk zijn van drinkwater van PWN zijn volgens hem, om het voorzichtig uit te drukken, not amused nu ze opnieuw met een ‘draconische’ stijging van het tarief worden geconfronteerd. “Dit roept bij onze leden veel vragen op. We gaan met hun in overleg over eventueel in te zetten acties.”

De woordvoerder van PWN stelt dat de verhogingen niet als prijsprikkel zijn bedoeld om bedrijven meer drinkwater te laten besparen. De Drinkwaterwet schrijft voor dat de verhogingen kostendekkend moeten zijn. Een verduurzamingsprikkel is verboden.” De grote zakelijke watergebruikers zijn vooraf geïnformeerd en reageren wisselend. “Zeker in deze tijden ziet niemand op tariefstijgingen te wachten.”

Kosten drukken

Kroonenberg benadrukt dat PWN alles doet om de kosten te drukken. “We hebben geen winstoogmerk en gebruiken het resultaat om de investeringen te financieren die nodig zijn om de leveringszekerheid te borgen. Ook leggen we aan de toezichthouder verantwoording af over hoe we onze tarieven berekenen. We hopen daarnaast dat klanten beseffen dat de vanzelfsprekendheid waarmee wij Nederlanders de kraan opendraaien, in scherp contrast staat met de uitdagingen waar wij als drinkwaterbedrijf voor staan. Als we allemaal bewuster omgaan met ons water, zorgen we samen voor genoeg drinkwater voor nu én later.”

Betrouwbaar drinkwater

PWN levert jaarlijks ruim 110 miljard liter drinkwater aan meer dan 800.000 consumenten, bedrijven en instellingen. Dit gebeurt via een drinkwaterleidingnet van ruim 10.000 kilometer lang, ongeveer een kwart van de omtrek van de wereld. Zo’n 650 medewerkers zorgen er samen dagelijks voor dat onze klanten altijd en overal kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater.

.