Het moerassysteem in Grou bestaat uit drie watervlooienvijvers, vier rietsloten een paaijvijver waar vissen kunnen leven en zich voortplanten (foto: Wetterskip Fryslân).

De waterschapsfractie van de PvdA in het bestuur van waterschap Scheldestromen wil onderzocht hebben of waterharmonica’s landbouwers in Zeeland aan meer zoetwater kunnen helpen. De grote bassins met compartimenten met onder meer vis en waterplanten staan al bij verschillende rwzi’s, waaronder waterschap De Dommel en wetterskip Fryslân.

De rwzi’s leveren wel schoon water, maar dat is nog niet geschikt voor de landbouw. Als het gezuiverde water door een harmonica wordt geleid, is het wel geschikt om akkers mee te besproeien, meldt de PZC. Waterschap Scheldestromen beheert vijftien rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een combinatie met waterharmonica’s kan volgens de PvdA het watertekort in de provincie terugdringen.

Waterschap De Dommel doet dat al bij vijf van de acht RWZI’s. In de Strategische Visie Waterbeheer Zeeland 2050 wordt met geen woord gerept over waterharmonica’s. De PvdA vraagt het dagelijks bestuur van het waterschap daarom een onderzoek in te stellen naar het gebruik van waterharmonica’s in Zeeland.

Zuiveringsmoeras

Wetterskip Fryslân heeft in 2006 bij de rioolwaterzuivering Grou eveneens een waterharmonica, ook wel zuiveringsmoeras genoemd,aangelegd: Aqualân Grou. Het moerassysteem bestaat uit drie watervlooienvijvers, vier rietsloten een paaijvijver waar vissen kunnen leven en zich voortplanten. De vijvers dienen voor de eerste nazuiveringsstap: watervlooien verlagen daar het gehalte aan pathogenen, zoals E.coli. In de rietsloten wordt vooral het stikstof- en fosfaatgehalte verlaagd. Ook het zuurstofgehalte van het effluent neemt door het zuiveringsmoeras toe.