Putten ontvangt Europese subsidie voor FHVI-technologieproject

De Fast High Volume Infiltration technologie zorgt ervoor dat bij extreme neerslag grote hoeveelheden water in de bodem kunnen worden geïnfiltreerd. De technologie maakt gebruik van de heterogeniteit van een gebied dat water kan opnemen. In het watervoerend pakket wordt een infiltratiepunt gezocht. Deze punten zijn niet alleen afhankelijk van de plaatselijke waterdoorlatendheid, maar ook van de te verplaatsen watermassa. Door water met een hoge snelheid te laten infiltreren ontstaat een pulserende beweging, waardoor grote hoeveelheden in de bodem kunnen worden teruggebracht. 

Voorbereidingen

De gemeente Putten is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van het project. Zo is Van Tongeren Bronbemaling, als partner in het project, ingeschakeld om de FHVI boringen uit te voeren. “De gegarandeerde innamecapaciteit van de FHVI-bron is 400 liter per minuut”, licht Jan aan’t Goor, beheerder IBOR (inrichting beheer openbare ruimte)  van de gemeente Putten, toe. “Het komende jaar leggen we een ontvangstput met een verticale infiltratietiebuis aan. Daar sluiten we de kolken op aan. In het midden van de ontvangstput komt de verticale FHVI boring. Wanneer er sprake is van extreme regenval loopt de ontvangstput vol en treedt de FHVI boring in werking.” In totaal is het de bedoeling om op deze wijze 14 ha verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel af te koppelen. Het project moet onder meer aantonen dat de FVHI-technologie in Europa breed toepasbaar is. De gemeente Putten werkt hierbij samen met Henk van Tongeren B.V ,STOWA, stichting O2DIT en het Duitse bedrijf Hölscher Wasserbau. 

Bekijk hier een overzicht van alle 144 LIFE-projecten inclusief samenvattingen