Publiekscampagne ‘Ons Water’ als eerste in Overijssel van start

‘Ons Water’ is geen landelijke massamediale campagne, maar publiekscommunicatie die volgens de initiatiefnemers aansluit op de beleving van mensen in hun eigen leefomgeving. Van daaruit wordt de relatie gelegd met de wateropgaven voor Nederland. Daarmee komen de verschillende partijen tegemoet aan een van de belangrijkste conclusies uit het eerder dit jaar verschenen OESO-rapport waarin werd gesteld dat het waterbewustzijn onder Nederlanders tekort schiet. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaf toen aan om met een nieuwe aanpak voor publiekscommunicatie te komen om Nederlanders bewuster te maken van de waterrisico’s in eigen land. 


Wake up call
Schultz: “Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, wat er nodig is om het drinkwater op peil te houden, wat de overstromingsrisico’s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man komt. Net als de OESO vind ik een indringende wake up call op zijn plaats: mensen moeten erover nadenken wat ze moeten doen als het misgaat.”
De provincie Overijssel diende als pilot voor de ontwikkeling van de gezamenlijke campagne van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. 

Maatwerk
De site onswater.nl bevat allerlei informatie en verhalen over water en wordt stap voor stap uitgebreid. De initiatiefnemers zijn aanwezig bij grote waterevenementen in elke provincie. Onswater.nl wordt dan aangevuld met informatie uit die provincie. Vanaf september is hier bovendien op postcodeniveau voor elke Nederlander informatie terug te vinden uit zijn directe omgeving. Het wordt een maatwerk-aanpak om de betrokkenheid en zelfredzaamheid van Nederlanders te vergroten. “We zullen laten zien wat er elke dag aan werk wordt verzet, vertellen wat er nodig is voor de toekomst en tips geven over wat mensen zelf kunnen doen”, aldus de betrokken partijen.

Waterkerende geluidswal
Tegelijkertijd met de start van ‘Ons Water’ is begonnen met het waterkerend maken van de geluidswal rondom de Zwolse wijk Stadshagen. Deze wal beschermt de woonwijk tegen een eventuele overstroming vanuit de polder Mastenbroek. Kinderen van de basisschool IKC Het Festival gaven het startmoment een feestelijk tintje. De aanpassing van de geluidswal is een onderdeel van het project Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta en vormt een pilot voor het landelijke Deltaprogramma.