Provinciehuis Drenthe en hotel De Bonte Wever delen energie

Het eerste gesprek tussen provincie en hotel vond een jaar geleden plaats. Jos Pieper, hoofd technische dienst van hotel De Bonte Wever herinnert het zich nog precies. “De buren maakten een afspraak voor een gesprek en meldden dat ze kou over hadden. Dat komt goed uit, zei ik meteen. Wij hebben warmte over.” 
Voor beide partijen was het direct duidelijk dat ze elkaar zouden kunnen helpen. Pieper vertelt hoe het hotel de warmte uit de airco die op alle kamers hangt deels kwijt kan in het zwembad, maar dat er daarna nog veel warmte over blijft. “Het systeem wordt daardoor te warm en gaat veel minder rendabel werken.” Het hotel was al langer op zoek naar een oplossing. Op de begroting voor 2014 was al opgenomen dat geïnvesteerd moest worden in een afblaasunit op het dak van het hotel. Maar toen kwam de provincie met een veel beter idee. Pieper: “Milieuvriendelijker en lucratiever.” 

WKO
Het provinciehuis aan de Westerbrink in Assen heeft sinds 2010 een warmte-koude-opslag (WKO). Met een WKO wordt grondwater in diepere grondlagen benut als energiebuffer. Een warmtepomp injecteert in de winter koud water in een koudwaterlaag in de bodem. In de zomer wordt opgewarmd koelwater in de warmwaterlaag gebracht. Het koude water koelt in de zomer het provinciehuis, terwijl omgekeerd in de winter het warme water voor verwarming zorgt. De provincie heeft daarbij nog vaak een koudeoverschot. “We zijn actief de boer op gegaan om te kijken met wie we in de buurt kou tegen warmte konden ruilen”, aldus een woordvoerder. In De Bonte Wever werd een goede partner gevonden. 

43 ton CO2-reductie
De technische installaties van beide organisaties worden aan elkaar gekoppeld via ondergrondse leidingen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om op een slimme manier energie uit te wisselen. De samenwerking met De Bonte Wever levert de provincie een CO2-reductie van 43 ton per jaar op. De nieuwe koppeling zorgt ook voor beter functionerende systemen en levert 25% aan rendementsverbetering op. 
Jos Pieper verwacht dat De Bonte Wever ook financieel voordelen zal hebben van de koppeling. “we hoeven minder kuub gas te verstoken om water warm te krijgen. De verwachting is dat het systeem in totaal veel rendabeler wordt.” 

Technisch
Technisch is het volgens Pieper niet heel ingewikkeld om de twee systemen aan elkaar te koppelen. Al kostte het even wat tijd om de neuzen van de twee verschillende installateurs dezelfde kant op te krijgen. Inmiddels zijn de opdrachten aan de twee installateurs en een grondboorbedrijf gegeven en druppelen de eerste materialen binnen. Pieper verwacht dat een dezer dagen daadwerkelijk begonnen wordt met de werkzaamheden. Veel overlast zal dit niet geven. Door ondergrondse boortechnieken kan de leiding zonder graafwerkzaamheden worden aangelegd. 
Jos Pieper, van De Bonte Wever, heeft er alle vertrouwen in dat de koppeling veel winst gaat opleveren. “De COP van de koelinstallatie wordt gewoon super. Beter kan niet. Dit gaat zeker energiewinst opleveren. De investering voor een afblaasunit hebben we in de ijskast gezet.”
Beide partijen gaan de warmte en koude kosteloos uitwisselen. De aanlegkosten worden evenredig verdeeld, waarbij ook een subsidie is verkregen. 

Diep onder Drenthe
De provincie Drenthe ondersteunt al enige tijd de transitie naar een duurzame energiehuishouding en ziet daarom het belang om energiealternatieven te ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan. Met een WKO-uitvoeringsprogramma wordt ingezet op versnelde groei van WKO in de provincie Drenthe. Eén van de projecten van het deelprogramma Diep onder Drenthe is het versnellen van de groei van het aantal systemen voor warmte- en koude opslag (WKO). De provincie greep de verbouwing van het provinciehuis in 2010 aan om zelf zo’n systeem aan te leggen om het goede voorbeeld te geven.

De WKO onder het provinciehuis voor de koppeling met De Bonte Wever

Door dit systeem nu te koppelen aan dat van De Bonte Wever hoopt de provincie anderen te inspireren ook op zoek te gaan naar mogelijkheden buiten het eigen gebouw zelf.