Commissielid Joke Hoogendoorn houdt een vlammend betoog bij de bespreking van het ChristenUnieNH initiatiefvoorstel over stimulering hergebruik regenwater (foto: Twitter).

De provincie Noord-Holland ziet vooralsnog niets in het stimuleren van de toepassing van grijs- en regenwatersystemen bij huishoudens en bedrijven om drinkwater te besparen. De ChristenUnie diende hierover 18 oktober 2022 een initiatiefvoorstel in. De provincie ziet het niet als haar taak. Verschillende politieke partijen denken daar anders over en roepen op tot actie. Dat bleek 16 januari tijdens een debat in het provinciehuis.

De ChristenUnie diende een initiatiefvoorstel in met zeven punten. Zo wil de partij dat de provincie Noord-Holland als 100 procent aandeelhouder van PWN innovatie op het gebied van drinkwaterbesparing gaat aanjagen. PWN is immers het grootste (en enige) drinkwaterbedrijf van Noord-Holland.
Fractielid Joke Hoogendoorn van de ChristenUnie wijst erop dat we van de 128 liter die we dagelijks per persoon uit de kraan laten lopen, slechts twee liter opdrinken. De rest gebruiken we om te douchen, kleding te wassen en het toilet mee door te spoelen. “Waarom gebruiken we hier geen water uit de wasmachine of gebruikt douchewater voor?”, vraag zij zich af.

Communicatiecampagne

De partij wil dan ook dat de provincie de toepassing van grijs- en/of regenwatersystemen bij inwoners en bedrijven gaat stimuleren. Daarnaast wil de partij dat de provincie een communicatiecampagne initieert om burgers op de hoogte te stellen van de mogelijkheden over grijs- en/of regenwatersystemen en goede voorbeelden te delen.
Verder wil de partij dat de provincie bij alle infrastructuurprojecten of bij grootschalige aanpassing van infrastructuur op het provinciale areaal onderzoekt hoe regenwateropvang daar onderdeel van kan zijn.

Geen rol provincie

De provincie ziet daar vooralsnog niets in, blijkt uit de schriftelijke reactie van Gedeputeerde Staten. “Wij zien geen rol voor de provincie weggelegd en adviseren negatief over het initiatiefvoorstel. Wij vinden dat de aanleg van regen- en grijswatersystemen allereerst via landelijke bouwregelgeving dient te verlopen, onder andere vanwege risico’s en benodigde zorgvuldigheid.”

Tijdens het debat op 16 januari benadrukte de VVD dat burgers de systemen zelf kunnen installeren en dat ze hierbij niet van de provincie afhankelijk zijn. De VVD wees ook op risico’s voor de volksgezondheid. Daarnaast heeft de provincie volgens de VVD genoeg andere prioriteiten, zoals woningbouw, energietransitie en stikstof.

Risico’s volksgezondheid

Ook het CDA wees op risico’s voor de volksgezondheid. Grijswaterrecycling bij huishoudens vindt de partij daarom geen goed idee. Hier zijn volgens het CDA te veel risico’s aan verbonden die de partij niet wil nemen.
Het CDA staat wel achter het voorstel van de ChristenUnie om regenwatersystemen in te voeren bij bedrijven die veel druk op de drinkwatervoorziening in Noord-Holland leggen. Verder toonde de partij zich verbaasd over de stellige en afwijzende houding van Gedeputeerde Staten op het initiatiefvoorstel. “Wij hadden een constructievere houding verwacht”, aldus Simon Dijk van het CDA.

Binnen de regels

D66 prijst de praktische insteek van het initiatiefvoorstel. De partij stemt er dan ook mee in als de installatie van de systemen volgens de wettelijke regels gebeurt en zonder gevaar voor de volksgezondheid. Ook SP, GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren staan eveneens achter het voorstel.