Provincie Groningen ondersteunt ontwikkeling ammoniakchip

Aquammoniak is een systeem waarmee de concentratie van ammoniak in het water zonder tussenkomst van personen op afstand gemeten en gemonitord kan worden. Dat gebeurt via een chip. Er zijn verschillende voordelen: er kunnen continu metingen verricht worden, het kost weinig energie en er is weinig personeel nodig. Volgens de provincie zijn onder meer drinkwaterbedrijven en waterschappen geïnteresseerd in deze technologie.
Naar verwachting gaan er in eerste instantie zo’n tien à twaalf personeelsleden werken in een nieuw op te richten bedrijf waar de Aquammonia geproduceerd gaat worden.

De Hanzehogeschool werkt in dit project samen met de bedrijven BioTransfer en SenzAir.
Het Groningse bedrijf SenzAir heeft al langer ervaring van het meten van ammoniak met een sensor, maar dan in de lucht. Het bedrijf is een spinoff van de Universiteit Twente waar een microfluïdische sensor is ontwikkeld om ammoniak op te sporen in de buitenlucht. Het bedrijf beschikt ook over de voor de gezondheidszorg ontwikkelde technologie om ammoniak in adem te meten.

Innovatief Actieprogramma Groningen
Het project Aquammoniak is begroot op twee ton, de provincie neemt daarvan de helft voor haar rekening.
De subsidies komen uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG), bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen.

Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is al 5 miljoen beschikbaar gesteld.