Provincie Gelderland stelt zich garant voor collectieve tuinbouwriolering Bommelerwaard

Het provinciaal besluit maakt de weg vrij om de bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente Zaltbommel te doorlopen. De gemeente Zaltbommel heeft het voornemen om de aanleg en voorfinanciering van de tuinbouwriolering te faciliteren. De aangesloten glastuinbouwondernemers betalen de totale kosten via een aansluittarief en jaarlijkse heffing binnen twaalf  jaar terug. 

Vangnet

De provincie fungeert alleen als vangnet voor de investering van de gemeente, naar schatting 2,3 miljoen euro. Het filtersysteem kost ook nog eens 1,6 miljoen euro. Dat komt voor rekening van Waterschap Rivierenland, en dat vraagt niet om een garantstelling.

Oppervlaktewater

Na zuivering is het afvalwater vrij van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Hiermee voldoen de ruim 92 ondernemers aan de zuiveringsplicht, die in 2018 in werking treedt. Bovendien draagt dit systeem bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard.