Provincie en waterschappen investeren miljoenen voor herstel Gelderse natuur

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin ondertekende 26 februari namens Waterschap Vallei en Veluwe de overeenkomst met de provincie. De samenwerking betreft voor dit waterschap nu 280 hectare verdrogingsbestrijding en 13 hectare ecologische verbindingszone. Ook is er samenwerking op gebied van grondwater en energiewinning. Samen met de provincie werkt het waterschap zo aan een klimaatrobuust watersysteem waarin landbouw en natuur tot hun recht komen.
Meer dan 35 miljoen euro trekken de provincie Gelderland en de drie Gelderse waterschappen (Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Rivierenland) uit om tussen 2016 en 2022 de natuur te versterken, de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en de verdroging tegen te gaan. 

Alginaatwinning
Nieuw is de beoogde samenwerking op gebied van alginaatwinning tussen Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en de provincie. Hiermee wordt volgens de initiatiefnemers een impuls gegeven aan de terugwinning van alginaat (een bindmiddel) op de Nereda- rioolwaterzuivering in Epe en de toepassing ervan in bijvoorbeeld de papier- en textielindustrie in Gelderland. 
Projecten
Ieder half jaar wordt met de provincie bekeken of er nieuwe projecten bij de overeenkomst gevoegd kunnen worden, bijvoorbeeld van particuliere grondeigenaren. 
Op dit moment staan er vijf projecten in de overeenkomst die de verdroging bestrijden. Ze worden voor 2022 uitgevoerd:
1. Lampenbroek (bij Klarenbeek, gemeente Voorst).
2. Renkumse Beek (bij Renkum)
3. Gulbroek Oost (bij Heerde).
4. Landgoederen Valleilint (bij Voorthuizen).
5. Klimaatproject Voorstonden-Leusveld-Oekense Beek (tussen Voorst en Brummen).
Daarnaast legt het waterschap een ecologische verbindingszone aan van 13 hectare rond de Verloren Beek bij Epe.