Provincie betaalt mee aan leerstoel geothermie TU Delft

De provincie Zuid-Holland betaalt mee aan een leerstoel geothermie aan de TU Delft. De gesprekken voor het benoemen van een assistent professor lopen. Hij zal samen met tientallen promovendi, postdocs en studenten antwoorden zoeken op wetenschappelijke en technische vragen rondom geothermie.

Die vragen zullen bijvoorbeeld gaan over de samenstelling van de ondergrond, risico’s rondom het aanboren van warmtebronnen, boortechnieken, welke vloeistoffen het beste gebruikt kunnen worden tot  hoe het zit met de economische haalbaarheid van geothermie en het opschalen van de activiteiten om zo veilig mogelijk zoveel mogelijk aardwarmte te kunnen gebruiken. Het team heeft natuurlijk een directe link met de geplande geothermiebron op de TU Delft campus en met het in ontwikkeling zijnde innovatiecentrum Geothermie in Rijswijk.

Financiers

De provincie investeert de komende 2 jaar €50 000. Andere financiers van de leerstoel zijn BNG bank, Energie Beheer Nederland, Eneco, ECW (particuliere netbeheerder voor grootschalige tuinbouw), Hydreco Geomac (expert bodemenergiesystemen) en Huisman (wereldwijde leverancier innovatieve technische oplossingen).

Gunstig

Zuid-Holland is bij uitstek de provincie waar de omstandigheden in de diepe ondergrond gunstig zijn om aardwarmte te winnen. Het merendeel van de in Nederland gerealiseerde geothermische projecten bevindt zich dan ook in Zuid-Holland (8 van de 15). Doorgaans gaat het daarbij om initiatieven vanuit glastuinbouwbedrijven die de mogelijkheden van geothermie hebben verkend en gerealiseerd. Gedeputeerde Han Weber: “Wij verwachten  dat aardwarmte op grote schaal woningen, kantoren en andere industrieën kan verwarmen, bijvoorbeeld via de koppeling met de aanleg van een warmtenet. Met gedegen onderzoek via deze leerstoel zullen we steeds meer uitvinden over wat de aarde ons kan bieden om verder te kunnen verduurzamen.”

Warmtebronnen

De ontwikkeling van duurzame, lokale warmtebronnen zoals geothermie, is van groot belang voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Het klimaatakkoord van Parijs en de uitfasering van aardgas maken dat het gebruik van andere warmte bronnen  de komende jaren enorm zal toenemen. Met deze nieuwe alliantie willen de partijen warmte uit de ondergrond benutten voor inzet in warmtenetten, naast restwarmte.

Zie hier het originele bericht