Provinciale Staten Zuid-Holland nemen motie VVD over zoet water aan

De provincie wil gaan investeren in verdere ontwikkeling van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. De VVD is daar voorstander van, omdat het de waterkwaliteit verbetert en kansen biedt voor de economie. De partij is echter wel bezorgd over de zoetwatervoorziening, die essentieel is voor drinkwater, natuur en economie. 
Niet in gevaar
VVD-Statenlid Arie-Pieter Noordermeer: “Rijkswaterstaat benadrukt steeds dat de zoetwatervoorziening niet in gevaar komt door een zout Volkerak. Dat is prachtig, maar ook andere ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben. Wat als het misgaat? Het is nu nog onduidelijk wie dan moet ingrijpen en hoe.”
Protocol opstellen
De provincie moet nu in overleg met het Rijk en de waterschappen een protocol opstellen, waaruit blijkt hoe de zoetwatervoorziening ook in geval van calamiteiten beschermd wordt. De VVD is blij dat Provinciale Staten dat voorstel steunen. Noordermeer: “Want met zoet water mag niet gesold worden.”