Provinciale Staten twijfelt over nevengeul bij Varik en Heesselt

Het CDA was niet de enige partij die moeilijkheden met de geul had. Ook de PvdA, SGP en PVV vinden dat er te haastig wordt geopereerd. De twijfel leeft ook bij andere partijen, maar of zij mee willen gaan met het CDA-voorstel tot uitstel werd niet duidelijk.
Hoogwaterprogramma
CDA’er Schol vroeg zich af of de grote rivieren wel zoveel water kunnen aanvoeren als Rijkswaterstaat nu veronderstelt. Hij wilde meer duidelijkheid over het hoogwaterprogramma van Duitsland.