Promovendus Universiteit Twente ziet risico overstroming grote rivieren toenemen

Op zandige rivierbodems vormen zich rivierduinen door interactie tussen stroming en zandtransport. In de Nederlandse rivieren zijn rivierduinen de meest waargenomen bodemvormen. Deze rivierduinen kunnen heel groot worden en zelfs tot een derde van de waterdiepte groeien. Daardoor zorgen ze voor opstuwing van het water waardoor de waterstanden in aanwezigheid van rivierduinen veel hoger kunnen worden, dan wanneer ze er niet zijn. Verder zijn rivierduinen dynamisch waardoor ze binnen enkele dagen heel sterk groeien en ook weer afvlakken of zelfs geheel verdwijnen bij extreem hoge stroomsnelheden.
Suspensietransport
Het doel van het promotieonderzoek van Naqshband is inzicht krijgen in processen om te kunnen onderzoeken of duinafvlakking in de Nederlandse rivieren kan optreden. Vanuit veiligheid tegen overstroming van dijken een relevante vraag.
“Vooral het transport van zwevend zand (suspensietransport) is cruciaal voor het afvlakken van rivierduinen. Voor de Nederlandse grote rivieren wordt op basis hiervan verwacht dat bij toekomstige maatgevende extreme hoogwaters (als gevolg van klimaatverandering) afvlakking van rivierduinen niet zal optreden en overstromingsrisico’s mogelijk nog verder zullen toenemen.”